ELEKTRISCHE AUTO

Als we het verslag van redacteur Marc Serné mogen geloven heeft de elektrische auto geen toekomst (NRC Handelsblad, 17 december).

Tenzij ... in de accu-research grote doorbraken (bijvoorbeeld sneller kunnen opladen) worden geboekt. Iets dat we inderdaad op korte termijn wel kunnen vergeten. Wat het artikel niet noemt is dat er een andere ontwikkeling gaande is, vooral in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland (bijvoorbeeld bij ECN in Petten). Dit voorjaar heeft president Clinton aangekondigd dat vóór het jaar 2000 een elektrische auto demonstratierijp moet zijn, die slechts éénderde (sic!) van de hoeveelheid brandstof gebruikt voor het leveren van dezelfde prestaties, als de klassieke, met een interne verbrandingsmotor uitgeruste auto. Om de olie-import drastische terug te dringen - want dat is het hoofddoel - kan de verbrandingsmotor worden vervangen door een brandstofcel (in combinatie uiteraard met een elektromotor).

Net als de accu is de brandstofcel een elektrochemische cel, die echter niet eerst opgeladen wordt, maar tijdens bedrijf blijvend wordt gevoed met brandstof, bijvoorbeeld methanol of waterstof. De chemische energie van de brandstof wordt in zo'n cel, in principe zonder tussenkomst van warmte en mechanische energie (bewegende delen), omgezet in elektrische energie, die vervolgens een elektromotor aandrijft. Ten opzichte van een verbrandingsmotor is het systeemrendement zelfs een factor drie hoger. Langdurig opladen van accu's is er dan niet meer bij; de distributie van de brandstof zal in principe gebruik kunnen maken van de bestaande infrastructuur. Ook voor Nederland is dit project van groot belang omdat tevens een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de luchtverontreiniging en aan de CO2-uitstoot kan worden gerealiseerd.

    • E. Barendrecht