DUNNING [1]

Prof.dr. A.J. Dunning maakte in het Zaterdags Bijvoegsel van 4 december een aantal realistische, relativerende en leerzame opmerkingen.

Maar ik kon mijn ogen niet geloven toen ik de volgende passages las: “Als mensen willen uitstappen omdat ze het leven niks meer vinden, dan is dat geen medische beslissing. Het is onzin dat je daar een dokter bij nodig hebt. Bij de drogisterij - ik zal de recepten niet noemen - kun je meer dan voldoende krijgen om uit het leven te stappen” en “Maar er zijn tal van geneesmiddelen te krijgen waarmee je op een zachte manier uit het leven kunt”, en, ten slotte, “Wie echt zelfmoord wil plegen, kan dat op een, medicamenteus gezien, betrekkelijk eenvoudige wijze”.

Als lid van de Werkgroep Euthanatica van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie protesteer ik tegen die voorstelling van zaken. Uitgangspunt in het "Technisch Rapport over Euthanatica' is dat een euthanaticum eenvoudig moet kunnen worden toegediend, dat het kort na toediening een diep, onomkeerbaar, coma moet veroorzaken en dat de dood daarna snel moet intreden zonder ongewenste lichamelijke of geestelijke bijwerkingen. Dit gedachtig aan het feit dat "euthanasie' een "milde dood' impliceert. Een dergelijk middel is niet in een drogisterij verkrijgbaar.

Er is slechts een zeer beperkt aantal medicamenten dat, door de arts voorgeschreven en toegediend, een milde dood veroorzaakt. Zelfmoord op een "betrekkelijk eenvoudige wijze' zonder hulp van een arts is volgens mij onmogelijk als daarbij een milde dood voor ogen staat. Het slikken van "een boel aspirines' is niet alleen levensbedreigend maar mensonterend wat betreft de vergiftigingsverschijnselen.

    • Dr. P.V. Admiraal