Deelraad Bijlmer zoekt uranium El-Al Boeing

AMSTERDAM, 28 DEC. De deelraad van Amsterdam Zuidoost is op zoek naar zo'n 280 kilo verarmd uranium. De stof is in de Bijlmer terechtgekomen bij de ramp met de El-Al Boeing, ruim een jaar geleden. De staart van het neergestorte vliegtuig was verzwaard met 390 kilo uranium - een normaal deel van de uitrusting van Boeing-toestellen.

Gisteren maakte de Onderzoeksdienst voor milieu en grondmechanica Amsterdam (Omegam) bekend dat hij geen uranium heeft aangetroffen in de grond bij de getroffen flats. “Dat was ook niet de verwachting”, aldus onderzoeker F. Otten. “Het onderzoek was vooral ter geruststelling van de bewoners.”

Deze zomer heeft de onderzoeksdienst een algemeen bodemonderzoek afgerond. Daarbij werd ernstige verontreiniging door kerosine geconstateerd en geringere hoeveelheden naftaleen en chloorverbindingen. Bij dit onderzoek was de dienst uitgegaan van de ladinglijst van de Boeing die de rijksluchtvaartdienst had opgesteld. Uranium kwam op die lijst niet voor, die maakte immers geen deel uit van de lading maar van het toestel zelf.

Het onderzoek naar de Lockerbie-ramp - waarbij een PanAm Boeing na een bomaanslag neerstortte op het Schotse dorpje Lockerbie - zette Omegam op het spoor van de uranium waarmee Boeing zijn toestellen verzwaart. “Het gaat om staafvormig, metallisch uranium”, aldus Otten. Vervolgens is de dienst gericht gaan zoeken.

Nu in het bodemmonster geen uranium is aangetroffen, gaat de milieudienst van de stadsdeelraad Zuidoost verder zoeken in de wrakstukken van het vliegtuig die op Schiphol worden bewaard en in de afgegraven grond die in depots ligt. Na de ramp is een laag van veertig centimeter grond afgegraven. Ook is eerder 112 kilo uranium gevonden en afgevoerd naar het Energiecentrum Nederland in Petten.

Er is een kleine kans, volgens Otten, dat in de vuurzee na het ongeluk, uraniumoxyde is ontstaan die is verwaaid. “Maar dat is dan zo snel verspreid, dat nergens hoge concentraties zullen zijn geweest.” Meteen bij de bestrijding van het vuur heeft de brandweer de radioactiviteit gemeten. Er werd geen verhoogde straling geconstateerd.

De Onderzoeksdienst voor milieu en grondmechanica Amsterdam verwacht in januari 1994 het onderzoek te hebben afgerond.