België: belasting aan Nederlanders gaat niet door

BRUSSEL, 28 DEC. Vlaamse gemeenten mogen geen speciale belasting heffen op de Nederlanders in hun gemeente.

ovincie schorste vorige week een verordening van Essen, waarmee het onroerend goed van inwoners die niet in België werken, werd belast. Brasschaat verwacht binnenkort ook een schorsing. Beide gemeenten gaan in beroep. Zij menen dat deze groep hoofdzakelijk Nederlanders ten onrechte nu niets betaalt aan de gemeente. Belgische gemeenten halen hun inkomsten uit een opslag van zes procent op de inkomstenbelasting. De meeste 'Vlaamse' Nederlanders werken echter in Nederland en betalen aan de Nederlandse fiscus. Het belastingverdrag met België verbiedt dubbele heffing, dus hoeven zij de opslag in België niet te betalen. Essen, waar een op de tien inwoners Nederlander is en Brasschaat (1.350 Nederlanders) willen een aparte 'gezinsbelasting' wegens 'kadastraal inkomen', variërend van 2.750 tot 4.100 gulden. De provincie vond echter dat er sprake was van rechtsongelijkheid. Burgemeester Bertels van Brasschaat zegt dat er nu 'bitter weinig' mogelijkheden over zijn “als we onze eigen bevolking niet willen treffen”.