Werkgevers weigeren overleg WAO-boetes

DEN HAAG, 27 DEC. De werkgeversorganisaties weigeren zitting te nemen in een werkgroep die moest gaan onderzoeken hoe de boetes voor bedrijven waarvan een werknemer in de WAO is terechtgekomen, kunnen worden verzacht.

De Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties (RCO) besloot hiertoe vrijdagmiddag, nadat gebleken was dat staatssecretaris Wallage (sociale zaken) behalve overheid en werkgevers ook de vakbeweging een plaats wilde geven in de werkgroep die over de zogenoemde bonus/malusregeling voorstellen zou moeten doen. Volgens de RCO heeft het geen zin de vakbeweging te laten meepraten over “een typisch werkgeversprobleem” en hoeft er van die kant ook “geen constructieve inbreng” te worden verwacht.

FNV-voorzitter J. Stekelenburg noemde vanochtend in een reactie het standpunt van de werkgeversorganisaties “een beetje kinderachtig, flauw en echt onzin”. Hij wees erop dat het doel van de bonus/malusregeling is het aantal WAO'ers te beperken en bestaande arbeidsongeschikten weer aan een baan te helpen. “Dat heeft invloed op de hoogte van de WAO-premies en die worden toevallig wel door werknemers betaald”, aldus Stekelenburg. “Het is toch ook ondenkbaar dat werkgevers zich niet met uitkeringen bemoeien?”

Wallage zal begin volgend jaar, na terugkeer van vakantie, met het kabinet overleggen wat er nu moet gebeuren. Het was zijn bedoeling de werkgroep in januari te installeren, in de hoop dat zij omstreeks maart met voorstellen zou kunnen komen. Over de oprichting van deze technische werkgroep bereikte Wallage afgelopen donderdag nog overeenstemming met de zeven werkgeversorganisaties. Toen hij één dag later ook de vakcentrales FNV, CNV en MHP consulteerde en de toezegging deed dat ook zij in de werkgroep zitting konden nemen, haakten de werkgevers af. Zij denken dat een dergelijke, uit drie partijen samengestelde werkgroep alleen maar tot vertraging kan leiden “en dus geen enkele zin heeft”, aldus de RCO.

De werkgevers vinden dat de staatssecretaris nu zelf met voorstellen moet komen; de RCO zal hetzelfde doen om de financiële prikkels voor werkgevers bij de WAO “op een andere, rechtvaardiger, leest te schoeien”. Uit eerdere uitlatingen van Wallage en ook vice-premier Kok is gebleken dat zij denken aan een hardheidsclausule. Als duidelijk is dat de arbeidsongeschiktheid van de werknemer niet op het werk is veroorzaakt en van de werkgever evenmin binnen redelijke grenzen kan worden gevergd de arbeidsongeschikte werknemer een andere baan te bieden, zou de boete wellicht kunnen vervallen.