Tienduizend geëvacueerden; Waterpeil in grote rivieren daalt weer

PAG.3 OVERSTROMING

ROTTERDAM, 27 DEC. Het waterpeil in Maas, Rijn, Waal en IJssel daalt weer. Ernstige overstromingen hebben zich in Nederland uitsluitend voorgedaan langs de Maas. In totaal zijn bijna tienduizend mensen geëvacueerd.

In België en Duitsland is, na de daling van de rivierstanden, een begin gemaakt met het opruimen van de ravage die de overstromingen hebben veroorzaakt. Duizenden Belgische, Franse en Duitse gezinnen moesten tijdens de kerstdagen worden geëvacueerd. Het noodweer in West-Europa en de daarmee gepaard gaande wateroverlast hebben tot nu toe aan ten minste tien mensen het leven gekost. In Nederland zijn alleen enkele tientallen koeien verdronken die niet op tijd van de uiterwaarden waren gehaald.

Rijk, provincie en het Nationaal Rampenfonds hebben tot nog toe in totaal 19 miljoen gulden beschikbaar gesteld om de schade te vergoeden. Minister Dales (binnenlandse zaken) heeft vandaag overlegd met de burgemeesters van de getroffen gemeenten in Limburg over het herstel van de schade. Deze bedraagt in Limburg en Gelderland volgens een schatting van gouverneur B.J. baron van Voorst tot Voorst aanzienlijk meer dan honderd miljoen gulden. Na afloop van het overleg zei minister Dales vanmiddag dat het kabinet “niet flauw zal zijn” met financiële steun bij schadevergoedingen. Zij herhaalde de woorden van minister Kok (financiën) die gisteren een bezoek heeft gebracht aan het getroffen gebied. Een exact bedrag hebben de ministers nog niet genoemd.

Volgens burgemeester Ph. Houben van Maastricht zijn er binnen zijn gemeente, waarin ook de vorige week ondergelopen kerkdorpen Itteren en Borgharen liggen, circa 1500 woningen getroffen, met een gemiddelde schade van twintigduizend gulden.

In de Duitse stad Koblenz heeft het terugtrekkende water van de Rijn en de Moezel bergen afval en modder achtergelaten. In Keulen zijn reddingswerkers begonnen het door Rijnwater overstroomde centrum van de stad op orde te brengen.

In Noord-Frankrijk steeg het water van de Oise, Marne en Aisne gisteren nog. Vooral Soisson en Compiègne werden getroffen door overstromingen. Straten in Parijs moesten als gevolg van het stijgende water van de Seine voor verkeer worden afgesloten en snelwegen tussen Frankrijk en België raakten overstroomd.

In Nederland werd tijdens het kerstweekeind het Noordlimburgse Gennep verreweg het zwaarst getroffen. Meer dan een derde van het grondgebied van deze gemeente staat onder water. Ruim 3750 inwoners werden geëvacueerd, voor een deel onder dwang. De massale evacuatie was nodig omdat de dijk van het riviertje de Niers, een zijtak van de Maas, doorbrak. In Venlo zijn ruim 1500 mensen geëvacueerd.

Door de langdurige en overvloedige regenval in Frankrijk en België bereikte de waterstand in de Maas de afgelopen week de recordhoogte van 45,87 meter boven NAP aan de stuw bij Borgharen. Doordat het ook in Duitsland buitengewoon veel regende, steeg ook het water in de Rijn tot zelden voorkomende hoogte. Zaterdagmiddag werd bij Lobith een maximum van 16,39 meter boven NAP gemeten, de hoogste stand sinds 1926.