Rekenkamer zegt Kamer niet te hebben misleid

DEN HAAG, 27 DEC. De Algemene Rekenkamer ontkent de Tweede Kamer te hebben bedrogen met verkeerde cijfers over sanering in het hoger beroepsonderwijs.

De Rekenkamer zegt dat in een reactie op een publikatie in het Nederlands Juristenblad. Volgens die publikatie zou in een niet gepubliceerd rapport van de Rekenkamer de kosten van de scholenfusies ten minste 347 miljoen gulden duurder zijn uitgevallen dan verwacht. Van dit bedrag zou geen melding zijn gemaakt in het uiteindelijke Rekenkamerverslag aan de Kamer. Het PvdA-Kamerlid T. Netelenbos wil na het Kamerreces de cijfers laten controleren door de Kamercommissie voor de rijksuitgaven.