Per 1 januari 1994 is drs. J.A. de Bont benoemd ...

Per 1 januari 1994 is drs. J.A. de Bont benoemd tot directievoorzitter van Strukton Betonbouw. Met deze benoeming wordt voorzien in de vacature die is ontstaan door de beëindiging van het dienstverband per 1 oktober met ir. P.C. van Milligen.