Per 1 december is drs. R.J.J. Signer (48) benoemd ...

Per 1 december is drs. R.J.J. Signer (48) benoemd tot directeur van Delta Lloyd Vastgoed. Hij volgt daarmee A. Damhoff op, die per dezelfde datum gebruik heeft gemaakt van de regeling vervroegd uittreden. Signer bekleedde diverse functies bij Delta Lloyd, laatstelijk als onderdirecteur Delta Lloyd Vastgoed.