Palestijns kerstfeest in Betlehem

TEL AVIV, 27 DEC. Voor de eerste maal heeft Betlehem dit jaar een uitgesproken Palestijns kerstfeest gevierd. De Palestijnse vlag wapperde, ondanks scherpe Israelische protesten op het gemeentehuis van de geboortestad van Christus.

Vlaggendragers droegen bij de processies door de stad Palestijnse vlaggen en met zo'n tienduizend pelgrims vierden duizenden Palestijnen het kerstfeest. De afgelopen zes "intifadah-jaren' waren de winkels in Betlehem tijdens het kerstfeest gesloten en was de stad niet verlicht. Dit jaar had de leiding van de intifadah besloten wegens de tekening van het akkoord van Oslo tussen Israel en de PLO de uitgesproken ban over kerstfeestelijkheden in Betlehem in te trekken. “Dit was het mooiste kerstfeest dat Bethlehem ooit heeft gekend”, zei Elias Frey, de burgemeester van de stad.

De vredessfeer kwam ook tot uitdrukking bij de Heilige Nachtmis waar een grote vredesduif ten aanschouwe van de hele wereld boven het altaar schitterde. Vrijdagavond heerste er nog spanning in de stad toen in de nabijheid van de geboortekerk een kleine bom ontplofte en burgemeester Frey dreigde de feestelijkheden te zullen saboteren als Israel de Palestijnse vlag op het gemeentehuis niet zou toestaan. De zenuwoorlog tussen de Israelische bezettingsautoriteiten en Frey werd uiteindelijk door de laatste gewonnen.

Op last van premier Rabin, die aanvankelijk anders besliste, besloten de Israelische autoriteiten, de Palestijnse vlag niet van het gemeentehuis te halen. Israel wilde niet in de ogen van de hele christelijke wereld opgezadeld worden met de verantwoordelijkheid voor het niet door laten gaan van de feestelijkheden in Betlehem.

In eerste instantie werd de Palestijnse vlag vrijdag door Israelische soldaten van het gemeentehuis tegenover de geboortekerk gehaald. Palestijnse jongeren hesen onmiddellijk daarna hun vlag opnieuw. Dit tafereel herhaaldezich verscheidene keren. Achter de schermen was er sprake van druk telefonisch verkeer tussen Tunis en Betlehem en Betlehem en Jeruzalem. PLO-leider Yasser Arafat oefende druk uit op burgemeester Frey uit geen bakzeil te halen maar hield de deur ook open voor een compromis omdat ook hij geen verstoring van de feestelijkheden wilde. De Palestijnse vlag zou op een mast voor en niet op het gemeentehuis verschijnen. Toen dat wel gebeurde besloten de Israelische autoriteiten niet meer in te grijpen.