Ook Edam-Volendam niet in stadsprovincie

AMSTERDAM, 27 DEC. Opnieuw heeft een gemeente afgezien van deelname aan de stadsprovincie Amsterdam (ROA). Donderdag besloot een meerderheid in de gemeenteraad van Edam-Volendam niet toe te treden tot het ROA, uit vrees dat het bestuur van dit orgaan steeds meer bestuurlijke taken naar zich toe zou trekken en zo een inbreuk zou maken op de autonomie van de deelnemende gemeenten. Eerder dit jaar brak Almere het fusieproces met het ROA af.

De Amsterdamse wethouder voor bestuurlijke betrekkingen, E. Bakker, betreurt de beslissing van Edam-Volendam. Hij hoopt dat provincie of rijk de stap van de gemeente ongedaan zal maken. Volgens Bakker zal Edam-Volendam meer problemen ondervinden van het uittreden dan het ROA. Angst voor identiteitsverlies lijkt de wethouder overdreven.

Voor de CDA- en VD'80-fractie in Edam-Volendam was zeggenschap over eigen bouwbeleid na het jaar 2005 de belangrijkste overweging uit het ROA te treden. De woordvoerders maakten zich ook zorgen over de “volstrekt onvoorspelbare” kostenontwikkeling van het ROA.

Na 1996 moeten zo'n 1,2 miljoen inwoners van Amsterdam en zestien omliggende gemeenten direct het bestuur van het Regionaal Orgaan Amsterdam kiezen. Evenals in de stadsprovincie rond Rotterdam, het OOR, zijn de kleinere gemeenten rond de hoofdstad bang voor de dominante positie van de grote stad. “Wij willen geen nietszeggend stadsdeelraadje van links-Amsterdam worden”, zoals fractievoorzitter S. Veerman van VD'80 het donderdag in Edam-Volendam uitdrukte. Ook de CDA-fractie daar keerde zich tegen een Amsterdamse overheersing.

Eerder klonken al bezorgde geluiden uit gemeenten als Haarlemmermeer en Ouder-Amstel. En deze zomer besloot de gemeenteraad van Almere daadwerkelijk het ROA de rug toe te keren. De raad deed dat onder druk van de provincie Flevoland, die dreigde te verdwijnen als Almere zou worden opgenomen in de "provincie' Amsterdam.