Obligatiemarkten houden goede stemming vast

ROTTERDAM, 27 DEC. De laatste weken van dit jaar worden gekenmerkt door uiterst lage omzetten. De meeste instituten hebben hun boeken, met behoorlijke winsten, al gesloten. Niemand heeft zin om zich tegen het einde van het jaar zwaar op de markt te bewegen. Toch was de ondertoon de afgelopen week op de meeste obligatiebeurzen positief. Na de afgelopen goede jaren ziet men nog steeds mogelijkheden voor de toekomst. De economische situatie in bijna heel Europa geeft aanleiding voor verdere rentedalingen. Ook de inflatieverwachtingen voor 1994 zijn zeer gunstig te noemen en staan verdere rentedalingen niet in de weg.

Renteverlagingen. De gulden bevindt zich in een sterke positie ten opzichte van de Duitse mark. De Nederlandsche Bank zag hierin een goede gelegenheid om de speciale beleningsrente met 10 basispunten te verlagen tot 5,7 procent. Op de Europese valutamarkten komen de meeste munten weer langzaam binnen de smalle marges van het oude EMS. Daardoor konden ook de Belgische en de Deense centrale bank hun officiële tarieven verlagen met respectievelijk 10 en 25 basispunten. De munten reageerden, zoals wel vaker de laatste tijd, positief. De stimulans voor de economie, die van de verlaging uitgaat, wordt als belangrijker ervaren dan de afgenomen rentevergoeding voor de munt. Ook in 1994 zijn nog regelmatig verlagingen van de officiële rentetarieven te verwachten.

Europese obligatiemarkten. De rust op de valutamarkten werkte ook positief door op de obligatiemarkten. De Duitse markt profiteerde verder van de bekendmaking van inflatiecijfers van de vier grootste deelstaten van het voormalige West-Duitsland. Volgens het voorlopige cijfer over de maand december zijn de consumentenprijzen met 0,1 procent gestegen tegenover 0,2 procent in november. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is de inflatie met 3,6 procent gestegen. Per saldo daalde de Duitse lange rente de afgelopen week licht tot bijna 5,6 procent.

De Nederlandse markt kon het tempo goed bijhouden. De nieuwe 10-jaars benchmarklening sloot op nagenoeg hetzelfde niveau als zijn Duitse evenknie. De Nederlandse 15-jaars benchmark wist voor het eerst het rendementsniveau van de 6 procent te doorbreken, terwijl de laatste 5-jaars lening bijna onder de 5 procent uitkwam.

De lange rente op de Franse markt daalde mee met Nederland en Duitsland, waarmee deze rente op ongeveer gelijke hoogte met de Nederlandse en Duitse rente bleef liggen. De sterkere franc zal voor de Franse centrale bank reden zijn om over te gaan tot verdere renteverlagingen. Daarnaast ontwikkelt de inflatie zich zeer positief. Voor november kwam deze net boven de 2 procent uit. In haar Economic Outlook raamt de OECD een verdere daling tot 1,5 procent in 1995.

Ook in België, Spanje en Italië werden behoorlijke winsten geboekt. Aan het begin van de week profiteerde Italië van de afgenomen politieke onzekerheid. Nu de begroting voor 1994 door de senaat is goedgekeurd lijkt de weg vrij voor het uitschrijven van nieuwe verkiezing. Donderdag gooide de politiek, wat dit laatste betreft, echter weer roet in het eten.

Japan. In Japan gaf het gebrek aan politieke daadkracht juist een positieve impuls aan de obligatiemarkten. De Japanse coalitieregering slaagt er maar niet in om overeenstemming te bereiken over politieke hervormingen en over een nieuw economisch stimuleringspakket. Daarentegen geven de cijfers aan hoe zeer de economie een impuls nodig heeft. De kans wordt daardoor steeds groter ingeschat dat de Japanse centrale bank het toch al zo lage officiële tarief van 1,75 procent met nog eens 75 basispunten zal verlagen ten einde de economie te accelereren.

De yen had onder dit alles behoorlijk te lijden. Het vooruitzicht van een toekomstige renteverlaging en de deplorabele economische situatie brachten de yen boven 111 yen per dollar. Slechts de uitspraken van de Amerikaanse minister van financiën Bentsen, die aangaf dat de Japanse regering te weinig doet om de binnenlandse economie te stimuleren, gaven de yen enige steun.

Bron: Institute for Research and Investment Services, Joint Venture Rabobank/Robeco Groep