Merrill Lynch zegt contract Vie d'Or op

ROTTERDAM, 27 DEC. De Amerikaanse effectenbank Merrill Lynch heeft het beleggingscontract met de noodlijdende levensverzekeraar Vie d'Or opgezegd. Dit heeft bestuurder van de Verzekeringskamer drs. A.I.M. Kool vanochtend bevestigd.

Door de opzegging onstaan mogelijk tientallen miljoenen extra verliezen voor de polishouders. Tot nu toe ging de Verzekeringskamer ervan uit dat de Veldhovense verzekeraar tachtig miljoen gulden tekort kwam.

De Verzekeringskamer had vorige week ten onrechte de indruk gewekt dat Merrill Lynch niet eenzijdig van het contract af kon. Advocaat dr. B. Böhler (Loeff Claeys Verbeke) van de Vereniging Belangen Polishouders Vie d'Or meent dat de Verzekeringskamer hierdoor in een lastig parket kan komen, want juridisch dient de Verzekeringskamer het belang van de polishouders voorop te stellen. Dat belang kan geschaad zijn door Vie d'Or onder de noodregeling te brengen. De vereniging laat zich nog niet uit over procedures tegen de Verzekeringskamer.

Vie d'Or ging enkele weken geleden onderuit nadat een nieuw aangetreden directeur een tekort aan middelen constateerde en het oude bestuur van mismanagement beschuldigde.

De 210 miljoen gulden aan beleggingen van Vie d'Or zijn volgens advocaat Böhler van de belangenvereniging voor veertig tot vijftig procent belegd door Merrill Lynch. Tussen Vie d'Or en Merrill Lynch zijn afspraken gemaakt naar Engels recht, waarbij de belegging bij een 'event of default' opeisbaar worden.

De juristen van de Verzekeringskamer zijn er kennelijk van uitgegaan dat een noodregeling niet gezien kan worden als een 'event of default'. Böhler: “Mij verbaast die opstelling. Ik vergelijk de 'noodregeling' toch met een surséance van betaling bij bedrijven en dan zouden de beleggingen ook opvraagbaar zijn.”

Volgens Kool van de Verzekeringskamer buigen juristen zich nog over deze kwestie. Nu Merrill Lynch zich niet meer gebonden voelt, kan zij de beleggingen liquideren, waardoor voor de polishouders minder zal overblijven. Hoeveel groter het gat van de levensverzekeraar zal worden, valt nog niet te berekenen, aldus Böhler. Zij verwacht niet dat het bewindvoerder Boet nog lukt om met Merrill Lynch een schikking te treffen.

Volgens Böhler kan de schade beperkt blijven wanneer er een partij is die de polissen zou willen overnemen. Eerder droeg de vereniging Zürich Leven aan als kandidaat. Böhler zal proberen bij de besprekingen met de Verzekeringskamer betrokken te worden.