ISLAM

In het artikel "In de Aya Sofia van Amsterdam' in de krant van 20 december wordt vermeld dat in de Grote Moskee aan de Weesperzijde te Amsterdam, die nauwe banden met de Marokkaanse regering heeft, de Imam zich in zijn predikaties regelmatig antisemitisch uitlaat (en tevens tegen homoseksualiteit).

Nu is het opmerkelijk dat koning Hassan van Marokko de laatste jaren juist een positieve houding tegenover Joden aanneemt en bijvoorbeeld de uit Marokko afkomstige Joden in Israel oproept naar Marokko terug te keren of althans dit land te bezoeken. De Imam van de Grote Moskee kan dus niet handelen op instructies van zijn regering. Het conflict tussen de Imam en het moskeebestuur, zo blijkt verder uit het artikel, waardoor deze in maart jl. tijdelijk naar Marokko terugkeerde, betrof niet zijn antisemitische en anti-homoseksuele uitlatingen, maar andere problemen.

Het is waarschijnlijk een ingewikkeld probleem in hoeverre de Nederlandse wet ook van toepassing is op predikaties binnen de muren van het gebouw van een geloofsgemeenschap. Niettemin is dit mijns inziens een kwestie die aandacht verdient, niet minder dan het dragen van een hoofddoekje door een achtjarig Moslim meisje op een protestantse school.

    • Henriëtte Boas