HALF UURTJE MEER

In "Half uurtje meer helpt ons er bovenop' (NRC Handelsblad, 17 december) klapt voormalig VVD-minister P. Winsemius even uit de beslotenheid van de ministerraadvergadering.

Het onderwerp is "arbeidstijdverkorting'. Winsemius, zittend naast Jan de Koning, minister van sociale zaken blijkt eerder een voorstander van arbeidstijdverlenging. In dezen blijkt hij een roepende in de woestijn. Zijn verbazing hierover ventileert hij via een briefje aan zijn buurman: “Jan, kijk uit. Jij zou moeten weten dat de meeste zieners zijn begonnen in de woestijn”.

Hier maakt Winsemius een klassieke statistische denkfout. Immers, het zal best zijn dat de meeste zieners in de woestijn zijn begonnen, maar interessanter is de vraag hoeveel roependen uiteindelijk ziener zijn geworden! Dit is vergelijkbaar met het drugsbeleid uit de jaren tachtig: de meeste harddruggebruikers zijn begonnen met softdrugs, dus moeten we de softdrugs aanpakken. Uiteindelijk bleek slechts een paar promille (!) van de softdruggebruikers over te gaan tot harddruggebruik.

    • Leo van de Voort
    • Senior Strategie-Consultant Kpmg Klynveld