Drs. P.P. Tordoir wordt per 1 maart benoemd ...

Drs. P.P. Tordoir wordt per 1 maart benoemd tot directeur-voorzitter van VNU Business Press Group.