De witte wolk die verdwijnt

We zijn getergd en vernederd. We vertonen sporen van slapeloze nachten. We weten niet wat we er mee aan moeten. We hebben hem altijd gevolgd. We zijn volgelingen omdat hij ons het licht heeft doen zien. We hebben ons altijd door hem laten leiden. We hebben hem aanbeden. We eerden hem door boeken vol over zijn zegeningen te schrijven. En we stuurden onze boodschappers om zijn boodschap op te tekenen.

Ze raakten al even gefascineerd, zodra zij aan zijn voeten lagen - zijn heilige voeten. Ze raakten al even verlicht bij het luisteren naar zijn boodschap. Ze keerden terug in grote blijdschap, omdat hij hen had willen ontvangen. Ze bevestigden zijn heiligheid en zijn onsterfelijkheid.

Jezus Christus, Mohammed, Boeddha, Bhagwan, Johan Cruijff. Ieder kiest zijn eigen dirigent, ieder die aan het leven zelf niet genoeg heeft, laat zich leiden door de hoop die verlichte geesten ons kunnen bieden. Ze kunnen het leven verdraagzaam maken zolang we hen volgen. Als we hen trouw zijn en ons blindelings de weg naar het licht laten wijzen.

We kunnen verblind raken door zijn uitstraling, zijn bewegingen, zijn ogen en zijn mond. Maar dat willen we niet zien. Zijn fluwelen woorden bieden ons steun, waar anderen zich verstoord afwenden bij zoveel hoogdravende wartaal. Wanneer hij naar een ander leven opstijgt, zullen we hem blijven volgen, nog ootmoediger zijn, hem nog meer aanbidden. Dan verdwijnt hij als de witte wolk. Zoals er vanochtend nog witte wolken waren en ze er nu niet meer zijn. Zoals ze morgen weer zullen terugkeren. De witte wolk is een mysterie maar hij keert terug, schreef Bhagwan Shree Rajneesh.

We zijn boos als onze devotie niet wordt beantwoord. Dat hij niet wil terugkeren. Dan zoeken we de schuld bij de afvalligen. Of we wenden ons van hem af wanneer hij zoals wij lijken te zijn. Omdat hij zich ook met aardse zaken bezighoudt. Dat hij geld vraagt of zich zoals Bhagwan voortbeweegt in zilveren Rolls Royces.

De verwarring lijkt onherstelbaar groot wanneer hij onze offers niet heeft beantwoord. Maar voor wie hem eens heeft gezien, hem altijd heeft geloofd, door hem is geraakt, zal de hoop op zijn terugkeer terugkeren. En voor wie hem nooit heeft geloofd, hem altijd heeft gewantrouwd, altijd zichzelf is gebleven, is het zeker dat hij eeuwig zal voortleven in de geest van de zoekende samenleving. Voetbal en religie hebben veel gemeen.

    • Guus van Holland