BBK-nieuwjaarsactie tegen WVC tot behoud van bijstandsuitkering

AMSTERDAM, 27 DECEMBER. Kunstenaars voeren een nieuwjaarsactie tegen de maatregelen van WVC en Sociale Zaken om per 1 januari 1994 kunstenaars uit te sluiten van de bijstand. Op 4 januari wil de Beroepsvereniging voor Beeldende Kunstenaars (BBK) het ministerie van WVC voor wat betreft fax en telefoon onbereikbaar maken voor de buitenwereld.

In het decembernummer van de BBK-krant worden tips en telefoonnummers gegeven om de actie tot een succes te maken. Zo adviseert de vereniging haar leden fax-vellen met een protestboodschap aan de minister tot een lus te plakken, die eindeloos doordraait op de faxmachine.

De BBK heeft haar ongeveer tweeduizend leden ook opgeroepen een protest-kerstwenskaart aan premier Lubbers' persoonlijke adres te sturen, met de tekst: “Geachte heer Lubbers, Uw collega bewindslieden op WVC en Sociale Zaken blijken oog noch oor te hebben voor de problemen van de kunstenaars in de bijstand. Van u verwachten wij anders. Zoudt u er bij hen op willen aandringen tenminste wat meer tijd eraan te besteden dat het onbehoorlijke weinige dat ze nu doen. Namens de BBK, met vriendelijke groet.”

De tekst refereert aan een op niets uitgelopen onderhoud dat de kunstenbonden eind vorige maand hadden met minister d'Ancona over de kwestie.

Per 1 januari worden de bijstandsregels voor kunstenaars aangescherpt. Ze mogen niet langer kunst maken en bijstand genieten als ze niet binnen een half jaar een zelfstandige beroepspraktijk op kunnen bouwen. Zo niet, dan moeten kunstenaars, net als andere bijstandsgerechtigden een andere bron van inkomsten zoeken.

Voor ongeveer twaalfhonderd beeldende kunstenaars is ter vervanging van de bijstand een basisstipendium van het Fonds voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst ingesteld. Maar volgens de kunstenaarsorganisaties biedt dat te weinig soelaas. Er raken beeldende, maar ook niet-beeldende kunstenaars in de problemen, stellen zij, door de strengere bijstandsregels. In een noodkreet, vorige week per telegram aan de staatssecretaris van Sociale Zaken Wallage gestuurd, verzoeken de kunstenbonden de staatssecretaris met klem de aanscherping van de bijstand voor kunstenaars uit te stellen tot er serieus gesproken is over een alternatieve regeling.

De kunstenaarsorganisaties hebben zelf een plan op tafel gelegd voor een zogenaamd 'basisfonds'. Professionele kunstenaars die niet kunnen leven van hun kunst, zouden uit dat fonds een uitkering van 50 procent van het minimumloon kunnen krijgen, en moeten de rest zelf bijverdienen. Dit plan, dat door vrijwel alle kunstenaarsorganisaties gesteund wordt, en goedkoper is dan het handhaven van de bijstandsregeling aldus de bonden, is echter door d'Ancona terzijde geschoven als te duur en niet passend binnen het beleid.

Dat gebeurde in het onderhoud op 29 november. Volgens de BBK zijn de kerst- en nieuwjaarsacties nog maar het begin van het kunstenaarsprotest tegen het beleid van d'Ancona en Wallage. “De BBK heeft een lange traditie van hardnekkig actievoeren,” stelt Willem Vermaase van de BBK. Hij verwijst ondermeer naar de bezettingsactie van de Nachtwachtzaal in het Rijksmuseum, tien jaar geleden, uit protest voorgenomen bezuinigingen op de (inmiddels opgeheven) beeldende kunstenaars regeling.

    • Paul Steenhuis