Assurantiebemiddelaars combineren idealen met zakelijk inzicht; Autoverzekering met een groen tintje

AMSTERDAM, 27 DEC. Autorijden en toch milieuvriendelijk bezig zijn. Volgens assurantie-adviseurs P. Burger en W. Meijer van Ideële Verzekeringen is het mogelijk.

Per afgesloten autoverzekering besteedt het Amsterdamse assurantiekantoor tien procent van de premie aan de adoptie van tropische bomen via het World Tree Fund en de aanplant van bomen in Costa Rica door het International Tree Fund. Per autopolis worden zo minimaal vier bomen aangeplant en één boom gekocht. De schadelijke uitstoot van kooldioxyde (verantwoordelijke gehouden voor het zogeheten broeikaseffect) door auto's kan deels worden gecompenseerd doordat de bomen hetzelfde gas tijdens hun groei opnemen.

De twee dertigers richtten Ideële Verzekeringen drieënhalf jaar geleden op, deels omdat zij dachten een gat in de markt gevonden te hebben en voor een deel uit 'maatschappelijke onvrede'. Aanvankelijk reageerde de markt wat aarzelend op het voor de verzekeringswereld unieke initiatief, maar inmiddels hebben zich toch zoveel klanten gemeld dat het kantoor nu langzaam maar zeker wat winst begint te maken. Net als 'gewone' assurantiebemiddelaars willen Burger en Meijer cijfers over omzet en aantallen polissen overigens niet kwijt.

Burger werkte enkele jaren bij een verzekeringsintermediair. Meijer is van oorsprong werktuigbouwkundige en werkte als manager in de petrochemische industrie. “Ik had een goed salaris en een mooie auto maar ik zette vraagtekens bij waar ik mee bezig was”, zegt Meijer. “Ik wilde niet alleen zakelijk maar ook sociaal verantwoord bezig zijn. De stap naar vrijwilligerswerk was voor mij te groot, ik moet immers ook mijn rekeningen kunnen betalen. Met dit bureau kan ik geld verdienen aan een combinatie tussen mijn idealen en zakelijk inzicht.”

Meijer stoort zich niet aan de kritiek die het bureau krijgt op de groene autoverzekering. “Soms wordt ons verweten dat we door autoverzekeringen af te sluiten het autorijden legitimeren. Het zou natuurlijk de mooiste oplossing zijn als iedereen vanaf morgen gaat fietsen of het openbaar vervoer gaat gebruiken. Maar je moet realistisch blijven, dat gebeurt niet. Mensen zijn hun auto niet uit te krijgen, dus kun je hier beter iets milieuvriendelijks tegenover stellen”, aldus Meijer.

“Iets doen is altijd nog beter dan niets doen”, vult Burger aan. “Er moet een einde komen aan de polarisatie tussen ethisch handelen en ondernemen. Het bedrijfsleven zei telkens 'Er is geld nodig'. De milieubeweging antwoordde 'Nee, er is zuurstof nodig'. Wij hebben die eisen gecombineerd.”

Net als andere tussenpersonen brengt Ideële Verzekeringen zijn polissen onder bij commerciële verzekeraars. Het ontvangt hiervoor de gebruikelijke provisie van twintig procent. Burger en Meijer hebben zichzelf verplicht tien procent van hun omzet te besteden aan zes maatschappelijke instellingen waarmee ze een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

Behalve met de twee bomenfondsen heeft Ideële Verzekeringen contracten afgesloten met Artsen zonder grenzen, de Dierenbescherming, Pop against Racism en Gered Gereedschap, een organisatie die tweedehands gereedschap inzamelt en naar de Derde Wereld stuurt. De klanten van het assurantiebureau kunnen via een stemformulier bepalen waaraan de tien procent wordt besteed. In tijdschriften van de instellingen, met een gezamenlijke oplage van 600.000, wordt elk jaar in een artikel verantwoording afgelegd.

Plaatsvervangend directeur van de Dierenbescherming E. Spanjaard bevestigt dat Ideële Verzekeringen geld aan de vereniging heeft overgemaakt. Aangezien het bureautje nog pril is, ging het vorig jaar over een vrij gering bedrag, zo'n 5000 gulden. Als tegenprestatie is in het tijdschrift van de Dierenbescherming een advertentie van de assurantie-adviseurs geplaatst.

Meijer benadrukt dat de klanten, die vooral afkomstig zijn uit het lezersbestand van de maatschappelijke instellingen, niets extra betalen voor de groene verzekeringen. Zij betalen even veel als bij elke andere intermediair. “Idealisme is mooi, maar het moet betaalbaar blijven”, zegt Meijer. “Mensen zijn niet bereid een ideële dienst te kopen waar een flink prijskaartje aan hangt. Door een groene verzekering af te sluiten, doe je iets voor een goed doel terwijl je dat niets extra kost. De enigen die geld inleveren, zijn wij zelf.”

Het geld dat de Amsterdamse assurantie-adviseurs op de girorekening van de maatschappelijke instellingen storten is geen gift. Zij verwachten een tegenprestatie van de organisaties. “De overschrijvingen zijn bedoeld als vergoeding voor verleende diensten. Met de organisaties hebben we een afspraak gemaakt dat wij gebruik mogen maken van de marketingkanalen en de kennis die zij in de loop der jaren hebben verzameld. Verder werven we leden in hun bladen en voeren hun naam in onze advertenties.”