Afgelopen jaar procent meer luchtreizigers

ROTTERDAM, 27 DEC. De 182 luchtvaartmaatschappijen die zijn aangesloten bij de de Internationale Organisatie voor de Burgerluchtvaart (ICAO), hebben dit jaar op hun lijndiensten bijna 1,17 miljard passagiers vervoerd. Dat is één procent meer dan vorig jaar. Het vervoer van vracht groeide met zeven procent tot 17,5 miljoen ton.

In totaal nam het luchtvervoer door de lijndienstmaatschappijen, gerekend in tonnen vracht en aantallen passagiers per kilometer, toe met drie procent, zo meldt de organisatie.

De groei van het luchttransport was zeer ongelijk verdeeld. Internationaal werd er een toeneming geregistreerd met zeven procent, terwijl in het binnenlandse luchtverkeer de groei niet groter was dan drie procent.

In de Verenigde Staten, een van de grootste markten, veranderde het vervoer van vracht en passagiers nauwelijks. In de landen van het GOS, de voormalige Sovjet-Unie, was er voor het tweede achtereenvolgende jaar sprake van een aanzienlijke achteruitgang.

Het passagiersvervoer bij de KLM steeg in de eerste acht maanden (april tot en met november) van het boekjaar 1993/94 van 2,13 tot 2,48 miljard tonkilometer. Het vervoer van vracht en post steeg van 1,66 tot 1,95 miljard tonkilometer.