Zojuist verschenen

H.W. Lintsen e.a., redactie: Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel IV: Delfstoffen, machine-en scheepsbouw, stoom, chemie, telegrafie en telefonie. 352 blz., geill. Stichting Historie der Techniek/Walburg Pers, fl.78,50

Het nieuwste deel van deze prachtige goed geillustreerde serie behandelt de periode waarin Nederland in technisch opzicht een internationaal niveau bereikte. Een eeuw met radicale ontwikkelingen. Er werd nog turf gestoken, meekrapwortels werden verwerkt tot verfpoeder en zeilschepen bevoeren de wereldzeeen. Maar de trein deed zijn intrede, kolenmijnen werden ontgonnen, stoomschepen gebouwd en de chemische industrie begon aan zijn onweerstaanbare opmars.