'Veel geboorteafwijkingen bij kinderen soldaten Golfoorlog'

LONDON, 24 DEC. Onder kinderen van Britse en Amerikaanse veteranen uit de geallieerde oorlog tegen Irak in 1991 komen opvallend veel geboorteafwijkingen voor en hun vrouwen lopen een verhoogde kans op een miskraam. Dat schrijft de Britse krant The Guardian, die de afwijkingen in verband brengt met mogelijke blootstelling aan vrijgekomen stoffen uit chemische of biologische wapens. De afwijkingen zouden variëren van ademhalingsproblemen, bloedziekten en misvormingen van ledematen, zoals vergroeide vingers en klompvoeten.

Het verband tussen de Golfoorlog en de afwijkingen zou onder andere blijken uit onderzoek van een medisch centrum voor veteranen uit de Golfoorlog in Mississippi. Van de 54 kinderen met een veteraan als ouder hebben er 36 een gezondheidsprobleem, aldus The Guardian.

De afwijkingen zouden verband houden met het zogeheten 'Golf-oorlog-syndroom', een complex van mysterieuze symptomen waaraan zowel Britse als Amerikaanse veteranen lijden, variërend van chronische vermoeidheid tot bepaalde vormen van kanker. De veteranen menen dat hun ziektebeeld verband houdt met blootstelling aan bepaalde chemicaliën of aan uraniumstof, dat mogelijk is vrijgekomen uit anti-tankmunitie die uit afgewekt uranium is samengesteld. De autoriteiten wijzen dat echter van de hand. Volgens The Guardian lijden 500 Britten en 4.000 Amerikaanse oud-soldaten aan het syndroom.