Oss; 'Waarom laten ze onze flat niet staan?'

In de Osse Schaepmanlaan gaan 216 flatwoningen tegen de vlakte. Volgende maand moeten de eerste bewoners hun huis uit.

OSS, 24 DEC. “Drugsverslaafden, buitenlanders, jongeren - die wonen in de Schaepmanlaanflats”, zegt de buschauffeur. Zelf woont hij er niet. Wat hij van de omstreden flats weet, heeft hij van horen zeggen. De bewoners hebben er zelf “een zooitje” van gemaakt, vindt de chauffeur. Maar plat gooien hoeft van hem ook weer niet. “Die mensen moeten toch ergens worden gehuisvest. En jongeren verander je niet zo makkelijk.”

Iedere inwoner van Oss kent de Schaepmanlaan. De negen flats zijn in de jaren zestig door woningbouwvereniging St. Willibrordus in hoog tempo neergezet om de woningnood te lenigen. Nu hebben ze een slechte naam. In een poging het imago van de buurt te verbeteren, werden de zolders dichtgetimmerd.

Sinds 1991 zijn zes plannen gemaakt door even zoveel architectenbureaus om de flats te renoveren. St. Willibrordus wees alles af. De voorgestelde renovatie werd te duur bevonden. Nu wil de woningbouwvereniging de flats slopen. In januari 1994 wordt met het uitplaatsen van bewoners begonnen. Binnen twee jaar moeten de flats weg zijn. De bewoners zijn razend. J. Lauran, een van hen: “In mei 1991 kondigde de directeur van Willibrordus nog aan dat onze flats in aanmerking kwamen voor renovatie. Twee jaar later krijgen we een brief waarin de sloop wordt aangekondigd.”

Aanvankelijk hield de gemeente Oss de sloop tegen. Het college wilde de flats renoveren omdat een stijging werd verwacht van de behoefte aan goedkope woningen voor ouderen. Staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) meende echter dat sloop van de woningen “voor de betaalbare woningenvoorraad voor ouderen van marginale betekenis is”.

Wethouder G. van Dam (ruimtelijke ordening) betwist de mening van de staatssecretaris. Volgens haar zou het verdwijnen van de woningen een aanzienlijke aanslag op de woningmarkt betekenen. “De flats zijn ruim en goed. We hopen dat de staatssecretaris zich nog eens bedenkt.” Ze vindt dat Heerma te weinig naar de belangen van de bewoners heeft gekeken. Het gemeentebestuur van Oss en de belangenvereniging van huurders hebben bezwaar tegen deze beslissing ingediend op grond van de Arob-wet. Dat betekent uitstel van de sloop.

De directeur van St. Willibrordus, G.G.B. Huitink, wacht de uitslag van de Arob-procedures niet af. In januari wordt begonnen met het uitplaatsen van bewoners. “Elke drie maanden willen we een blok leeg hebben. In april hopen we een concept-stedebouwkundig plan te hebben.” Op de plek waar nu de flats staan zullen nieuwe sociale huurwoningen komen, aldus Huitink.

Uit een enquête onder de bewoners blijkt volgens de voorzitter van de bewonersgroep, Th. van Vliet, dat de meeste mensen het in de flats nog naar de zin hebben. Maar dat zal niet lang duren. Inmiddels staan 36 woningen leeg. Die worden niet langer verhuurd. Mensen spannen zich niet meer in voor de wijk en de bouwvereniging doet ook niets aan de flats, zegt Van Vliet. Hijzelf is “uit onzekerheid over het voortbestaan” halverwege zijn woonkamer gestopt met schilderen. De huurverhoging betaalt hij ook niet meer. “We zitten in sloopwoningen, maar moeten wel ieder jaar huurverhoging betalen. Dat is van de gekke.”

Lauran begrijpt de woningbouwvereniging niet. Hij loopt naar de keuken en wijst op het keukenblok dat in de jaren zestig werd geplaatst. “De mensen willen gewoon een nieuw aanrechtblokje en nieuwe deuren met goede sloten. Waarom laten ze deze flats niet staan voor de sociaal zwakkeren?” Volgens de Brabander, die er zestien jaar woont, bestaat onder de bewoners belangstelling voor buurtbeheer. Hij pakt een diploma. “Hier, ik heb zelfs een cursus buurtbeheer gedaan.” Hij hoopt niet alleen voor zichzelf dat de Arob-procedure sloop kan voorkomen. “We doen dit ook om een precedent te scheppen. Sloop betekent dat huurders zijn overgeleverd aan de grillen van een woningbouwvereniging.”