In de raad van commissarissen van verzekeraar ...

In de raad van commissarissen van verzekeraar Interpolis zijn vijf leden van de hoofddirectie van Rabobank Nederland benoemd: drs. H.H.F. Wijffels (voorzitter), H. van den Broek, drs. D.J. Groninger, J. van Rijn RA en F.H. Schreve. Zij vervullen de vacatures die zijn ontstaan door terugtreden van de leden van de raad van beheer van de bank en enkele vertegenwoordigers van de KNBTB. Groninger treedt per 1 januari 1994 terug als bestuursvoorzitter van Interpolis en in die functie opgevolgd door mr. J.M. Vullings.