ENGELS

Wat brengt Nederlandse schrijvers ertoe zoveel Engels in hun geschriften op te nemen? Menen ze wellicht dat hierdoor een bepaalde meerwaarde wordt toegevoegd _ iets wat de tekst voor de lezer interessanter maakt? Toegegeven, in een enkel geval kan het gebruik van het Engels functioneel zijn. Vaak echter leidt het tot ergernis en/of hilariteit. Dit is vooral het geval indien de betrokkene journalist het Engels niet voldoende beheerst.

Het recentste voorbeeld in NRC Handelsblad was 'J.D. Salinger has the right to be left alone' (14 december) van J.F. Scholten. Hierin telde ik 10 fouten, waarvan 4 de grammatica en 6 de spelling en het woordgebruik betroffen. Mijn tenen trokken vooral krom bij de volgende zinsneden: 'if necessarily' in plaats van 'if necessary'; 'to let me desappear' in plaats van van 'to make me disappear'; 'a six pages, handwritten, letter' waar het 'six-page' moet zijn.

Mijn advies is: niet meer doen, of als het dan echt moet, een deskundige het Engels laten controleren.

    • Docent Engels
    • A.H. Schilthuizen