Dr. H.G. Veringa (69) heeft gisteren afscheid ...

Dr. H.G. Veringa (69) heeft gisteren afscheid genomen als lid van de Raad van State. De oud-minister van onderwijs (kabinet De Jong, 1967-1971) maakte sinds 1972 deel uit van de Raad van State. Hij volgde destijds de vroegere KVP-leider Romme op.

Veringa was voorzitter van de Afdeling geschillen van bestuur. Deze afdeling wordt volgend jaar samengevoegd met de Afdeling rechtspraak en komt dan onder voorzitterschap te staan van mr. P.J. Boukema. De Raad van State telt 26 gewone leden.