ARBEIDSTIJD

Winsemius bepleit verlenging van de arbeidsdag om onze produkten minder duur en dus meer concurrerend te maken.

Hij ziet geen andere mogelijkheid om in de mondiale strijd genoeg brood op de plank te houden. Ik denk ook dat we meer de zweep over onze eigen ruggen zullen moeten leggen, maar dan vanwege ons bovenmatig gebruik van vervuilende of riskante energiebronnen. We zouden wereldwijd al onze 'moderne' economieen moeten regionaliseren en weer enigszins zelfvoorzienend moeten maken. Voor deze basisactiviteiten moeten we de wereldmarkt juist de rug toekeren. Meteen goed voor een stabiele werkgelegenheid. Daarbovenop kunnen we dan bedrijvigheid verrichten waarvan we de produkten elders aan de mens proberen te brengen. Dit zal ons dan echter niet afhankelijk maken en uitleveren aan allerlei factoren waarop we geen invloed kunnen uitoefenen. We doen er goed aan eens na te gaan denken over wat er nog over blijft van de comparatieve kostenplaatjes, waarop alle handel is gebaseerd, bij het steeds transnationaler worden van kapitaal. En over hoe volledig in het algemeen onze economische berekeningen zijn in het licht van de ecologische en sociale kosten. Een steeds intensievere en tegelijk verschralende bedrijvigheid betekent, behalve de marginalisering van mensen, ook culturele verarming. Het kan er bij mij niet in dat het verstandig is om Noord-Groningen onder water te zetten en ons voedsel uit Spanje te halen. We moeten af van die groeiende kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Een kleine kink in de aan- of afvoerkabel, of er is flinke verstoring.

    • Willem Hoogendijk