Aantal bezuinigingen zorgsector geschrapt

DEN HAAG, 24 DEC. Een aantal bezuinigingen in de zorgsector wordt geschrapt als werkgevers en werknemers de komende twee jaar afzien van loonsverhoging en prijscompensatie. Dit aanbod heeft het kabinet gisteren aan de werkgevers en werknemers gedaan.

Gezondheids- en bejaardenzorg, welzijn en cultuur kunnen volgend jaar 455 miljoen en in 1995 900 miljoen gulden tegemoet zien als zij aan de gestelde voorwaarde voldoen. De bedragen worden gehaald door de al eerder toegezegde 200 miljoen voor een 'arbeidsmarktimpuls' en door het ongedaan maken van een efficiency-korting en een korting op de kosten voor de ziektewet in de komende twee jaar. Ook kan het kabinet gebruikmaken van besparingen ten opzichte van eerdere kostenramingen wegens de nullijn die in 1995 wellicht wordt afgesproken. Het kabinet wil het geld besteden aan het creëren van laagbetaalde banen en aan het aantrekken van herintredende vrouwen, allochtonen, langdurig werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Vorige maand hadden de vakbonden in de zorgsector zich al bereid verklaard voor 1994 de lonen te bevriezen en af te zien van prijscompensatie in ruil voor werkgelegenheid. Men vreesde toen dat door de voorgenomen bezuinigingen banen zouden moeten verdwijnen. “Maar ik kan niet garanderen dat met dit plan alle banen behouden blijven”, zei minister d'Ancona (WVC) gisteren in een toelichting. Staatssecretaris Simons (gezondheidszorg) noemde het aanbod “een arrangement waar je niet luchthartig nee tegen zegt”. De Vereniging van Nederlandse Bejaardenoorden (VNB) reageerde gematigd positief op de voorstellen.