Waterschap niet bang voor overstroming deel centrum Dordrecht

ROTTERDAM, 23 DEC. De Rijn zal naar verwachting komende zaterdag bij Lobith de hoogste stand sinds 1926 bereiken. De Gelderse waterschappen hebben de provincie Gelderland laten weten vooralsnog geen onoverkomenlijke problemen door overstromingen van de Rijn te verwachten. Gisteravond i sspoedoverleg gevoerd op het provinciehuis in Arnhem. De waterschappen hebben dijkbewaking ingesteld, maar ze verwachten geen dijkdoorbraken, zo lieten ze vanmiddag nog weten. Het water zal volgens de schappen zelfs nergens over een dijk heen gaan.

Aanvankelijk waren er berichten dat de stad Dordrecht in het komende Kerstweekeinde grote overlast zou kunnen verwachten. Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) voorspelde gisteren grote wateroverlast voor die omgeving, waar de stroomgebieden van Maas en Rijn in één delta samenkomen. De dreiging lijkt inmiddels mee te vallen. “Voor Dordrecht is er geen reden tot paniek”, zegt secretaris A.G. Hoogenduijn van het waterschap De Groote Waard, dat het Eiland van Dordrecht en de Hoeksewaard omvat. Hoogenduijn echter heeft “geen enkele indicatie” dat het buitendijkse deel van het Dordtse centrum met een overstroming te kampen zal krijgen.

De oude binnenstad wordt doorsneden door de Voorstraat, een winkelpromenade, die vanouds als hoofdwaterkering van de Merwede dient. Het buitendijkse deel, een belangrijk woongebied, ligt 2,5 meter boven NAP, maar een dergelijke waterstand is volgens Hoogenduijn niet te verwachten. Hij baseert zich daarbij op berichten van Rijkswaterstaat zelf. “Pas als het water boven twee vijftig dreigt uit te komen, wordt de dijkwacht actief”, aldus de secretaris.

In het verleden is dit deel van de binnenstad wel overstroomd. Het ernstigst was de toestand tijdens de watersnood van februari 1953, toen de vloedgolf niet van de rivieren kwam afzetten, maar uit zee binnendrong.

Ook meer landinwaarts aan de Merwede, in de buurt van Gorcum, worden geen onoverkomenlijke problemen verwacht. Volgens de laatste gegevens zal hier het rivierwater op eerste kerstdag tot 4,5 meter boven NAP stijgen, een halve meter meer dan in 1988, maar niet genoeg om het binnendijkse land werkelijk in gevaar te brengen. “Mensen die buitendijks wonen, zullen wel natte voeten krijgen”, voorspelt E.J. Steenbergen, hoofd dijkbeheer van het Hoogheemraadschap Alblasserwaard en Vijfherenlanden. Dat zijn er in Gorcum nog maar enkele tientallen, sinds hier een buitendijkse wijk werd afgebroken voor uitbreiding van de industrie.

Van Maaswater valt in deze contreien weinig te duchten, omdat de verbinding met de Maas tussen Gorcum en Heusden is afgedamd. Wel is Steenbergen ongerust over de Lekdijk tussen Everdingen en Ameide aan de noordkant van zijn werkgebied: “Die baart ons zorgen, omdat hij nog is versterkt.”

Inmiddels is langs de Merwede tussen Gorcum en Hardinxveld een uiterwaard opzettelijk onder water gezet om schade aan de zomerkade te voorkomen. Het betreft een natuurgebied (de Avelingen), dat in beheer is bij Staatsbosbeheer.