Vreemdelingenwet door senaat

PAG.2 RAZERNIJ IN SENAAT; PAG.7 HOOFDARTIKEL

DEN HAAG, 23 DEC. De Eerste Kamer heeft vanochtend om half vijf met een meerderheid van 52 tegen 15 stemmen de aangescherpte Vreemdelingenwet aangenomen.

Onder zware druk van premier Lubbers en vice-premier Kok is de fractie van de PvdA in de Eerste Kamer vanochtend vroeg in meerderheid akkoord gegaan met het wetsontwerp, dat onder meer het recht op hoger beroep voor afgewezen asielzoekers afschaft.

Het wetsvoorstel werd gesteund door de fracties van CDA, het grootste deel van de PvdA, VVD, SGP en GPV. Tegen waren D66, GroenLinks, RPF en enige PvdA-senatoren. Acht leden van de Eerste Kamer waren afwezig.

De PvdA-fractie dreigde de wetswijziging aanvankelijk te verwerpen omdat zij mét VVD, D66, GroenLinks en klein rechts vond dat vreemdelingen in Nederland dezelfde rechten moeten hebben als ingezetenen. Het CDA was het daarmee eens, maar wilde CDA-minister Hirsch Ballin (justitie) niet voor het hoofd stoten.

Een groot deel van het kabinet moest afgelopen nacht in allerijl onder leiding van de premier eraan te pas komen om de PvdA-senatoren te overtuigen. In de Tweede Kamer had deze regeringspartij enkele maanden geleden ook bijna tegen de Vreemdelingenwet gestemd, maar toen boog zij voor een kleine toezegging van Hirsch Ballin.

In de nieuwe wet krijgen asielzoekers, oorlogsvluchtelingen en andere buitenlanders die in Den Haag een verblijfsvergunning vragen, een eerste beoordeling door Justitie. Als die negatief uitvalt, velt de rechter een definitief vonnis. Hoger beroep tegen een afwijzing is niet langer mogelijk. Nu kan dat nog wel bij de Raad van State.

Hirsch Ballin hield gisteren en vannacht voet bij stuk. Met vage formuleringen probeerde hij keer op keer de PvdA-fractie te overtuigen, maar woordvoerster Mastik-Sonneveldt bleef bij haar standpunt: asielzoekers moesten en zouden het recht hebben op gedegen rechtsgang tot en met het hoger beroep. Midden in de nacht ging zij toch overstag.