Veel verkeersoverlast in Midden-Limburg

ROTTERDAM, 23 DEC. Het verkeer in Roermond en omgeving ondervindt grote hinder van de wateroverlast. Belangrijke verkeersaders als de Roerkade en de Loskade staan onder water, waardoor de stad moeilijk bereikbaar is geworden. Om de stad heen stonden files van in totaal tientallen kilometers. Veel hulpverleners klagen over ramptoeristen die proberen de afzettingen te omzeilen en daarbij de hulpverleners hinderen.

In Venlo is de binnenstad grotendeels onbereikbaar, wat een grote strop betekent voor de Venlose winkeliers, alleen al omdat ze in de laatste dagen voor de Kerst de klandizie van talloze Duitse kooptoeristen mislopen.

Een crisisteam van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) is sinds enkele dagen bezig het vee dat in de stallen door het water wordt bedreigd, over te brengen naar hoger gelegen stallen. Desondanks zijn op enkele plaatsen dieren in de stal verdronken. In Roosteren (gemeente Echt) moesten brandweerlieden die bezig waren een varkensstal met enkele honderden dieren te evacueren, hun werk halverwege staken toen het water kwam opzetten. Volgens de LLTB zijn enkele tientallen varkens verdronken. De bond heeft tot nu toe kunnen bemiddelen voor zeventig veehouders die hun veestapel elders wilden onderbrengen. Naar schatting heeft het overgrote deel van de leden van de bond de problemen op eigen initiatief geregeld. De grote vrees is nu dat het vee met de Kerstdagen niet genoeg voer heeft, omdat de voederopslag in Wanssum niet meer toegankelijk is. In afwachting van hulp van andere opslaagplaatsen is de voedervoorziening op rantsoen gesteld.

De tuinders in de omgeving van Venlo hebben de afgelopen zoveel mogelijk produkten als kassla en tomaten geoogst. Veel tuinders verwachten dat hun kassen de komende dagen zullen onderlopen.

Behalve koningin Beatrix heeft ook een delegatie van Tweede Kamerleden vandaag een bezoek aan Limburg brengen. De groep zou zich zich in de brandweerkazerne van Roermond op de hoogte laten brengen van de situatie in de ondergelopen gebieden van Zuid-Limburg. Minister Maij van verkeer en waterstaat zou vanmiddag een bezoek aan Maastricht brengen. Minister Dales van binnenlandse zaken zal begin volgende week afreizen naar het getroffen gebied.