Topambtenaar in Amsterdam op non-actief

AMSTERDAM, 23 DEC. De Amsterdamse wethouder Genet (volkshuisvesting) heeft een topambtenaar geschorst omdat deze heeft geprofiteerd van een fout van de wethouder.

Waarnemend directeur B. Niemeijer van de dienst Herhuisvesting heeft een pand in zijn eigendom 'gesplitst' zodra duidelijk werd dat er een hiaat zat in de woningverordening van de stad.

Uit een uitspraak van de Raad van State in oktober bleek dat Amsterdam had verzuimd woningen aan te wijzen die niet mochten worden gesplitst. Daarbij gaat het vooral om goedkope huurwoningen die kunnen worden toegewezen aan woningzoekenden. Herhuisvesting is verantwoordelijk voor de toewijzing van deze woningen.

Niemeijer behoorde tot de staf van Genet en heeft de wethouder geadviseerd toen de nieuwe Woningwet op 1 juli werd ingevoerd. De gemeente Amsterdam meende indertijd dat het voldoende was de bouwverordening aan te passen. De Raad van State besliste echter anders. Vervolgens ontstond een ware 'run' van huiseigenaren op notariskantoren met het verzoek splitsingen vast te leggen. In enkele dagen werden ruim 400 panden gesplitst. Daarmee werden, zo bleek uit een onderzoek van de gemeente, zeker een kleine duizend woningen aan de distributie van herhuisvesting onttrokken.

Zo ook een pand van Niemeijer in de Watergraafsmeer. Dinsdag gaf hij tegenover Het Parool toe dat hij het pand had gesplitst. 'Uit de kranteberichten' had hij begrepen dat er een hiaat in de verordeningen zat, waardoor hij eindelijk dit pand kon splitsen, wat hij al langer vergeefs had geprobeerd.

Zijn gedrag, zo zei Niemeijer tegenover Het Parool, was niet laakbaar: “Wie bij de dienst Herhuisvesting werkt mag zichzelf niet bevoordelen. Maar er is ook geen enkele reden om jezelf te benadelen.”

De wethouder is een onderzoek begonnen naar de handelwijze van Niemeijer, waarbij de waarnemer voorlopig uit zijn functie is ontheven. Hij heeft, aldus de wethouder, “de geloofwaardigheid van de gemeente geschaad.”