Stijging van WW- en WAO-uitkeringen

DEN HAAG, 23 DEC. Zowel het aantal WAO- als het aantal WW-uitkeringen is gestegen. Dit blijkt uit cijfers over de maand oktober, die de Sociale Verzekeringsraad vandaag bekend heeft gemaakt.

Het aantal uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid (AAW/WAO) ging in oktober met 1.700 omhoog, tot in totaal 919.500. Omgerekend in volledige uitkeringen was er sprake van een stijging met 1.100 tot 793.100. Tegenover 9.000 nieuwe uitkeringen stonden 7.300 beëindigde uitkeringen. Van de beroepsbevolking ontvangt nu 9,8 procent een AAW/WAO-uitkering.

Het aantal mensen met een WW-uitkering (werknemers die betrekkelijk kort werkloos zijn) steeg in oktober met 6.000 tot 288.000. In vergelijking met een jaar geleden is er een toename van 75.000 WW-uitkeringen.

Het ziekteverzuim onder werknemers ging in oktober omhoog van 6,3 naar 7,1 procent, net zo hoog als een jaar geleden. Het gemiddelde over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 7,4 procent.

Het aantal AOW-uitkeringen ging met 3.000 omhoog en bedraagt nu 2.123.000. Het aantal AWW-uitkeringen (weduwen en wezen) bleef 195.000 en er werd voor 3.460.000 kinderen kinderbijslag gegeven.