Nusse Brink met meer criminelen in zaken

AMSTERDAM, 23 DEC. Het failliete effectenhuis Nusse Brink, dat in verband is gebracht met het witwassen van misdaadgeld, had behalve de onlangs vermoorde drugshandelaar M. Vane ook nog een andere crimineel als cliënt. Het gaat om een 52-jarige Volendamse drugshandelaar, die zijn effectentransacties heeft laten uitvoeren op naam van zijn echtgenote.

De Amsterdamse justitie doet op dit ogenblik onderzoek bij Nusse Brink, dat in augustus failliet ging. In oktober onthulde deze krant dat Nusse Brink sinds 1989 geld heeft 'witgewassen' van Vane, die onlangs werd vermoord.

In een concept-rapport van het controlebureau van de beurs wordt behalve Vane ook een 49-jarige vrouw genoemd als cliënt van Nusse Brink. Deze vrouw heeft een effectenrekening bij de Kas-Associatie (Kas Ass), de bank van de beurs voor de kleinere commissionairs en hoeklieden. Uit gegevens van het kadaster blijkt dat deze vrouw is gehuwd met de Volendamse crimineel, die volgens politie-rapporten onder meer actief is geweest in de internationale handel in cocaïne, hasj en amfetamine.

Justitie wil in het belang van het onderzoek geen commentaar geven. De Kas Ass zei vanmorgen niet op de hoogte te zijn van de achtergrond van de cliënt: “De standaardprocedure is nu dat wij de informatie onderzoeken en kijken of er aanleiding is de relatie met de klant op te heffen.”

Hoewel de rekening officieel op naam staat van de 49-jarige vrouw, was de Volendamse drugshandelaar sinds begin 1992 de werkelijke cliënt van Nusse Brink. De Volendammer - en niet zijn vrouw - belde maandelijks met de directie van Nusse Brink over de effectenrekening. Bij het faillissement van Nusse Brink bleek de Volendamse crimineel op zijn effectenpositie een tekort te hebben van ongeveer 250.000 gulden. Daarmee was hij een minder grote cliënt dan de onlangs vermoorde Vane, die een positie had van ruim 4 miljoen gulden. De drugshandelaar bezit in Volendam en Edam ook enkele panden op naam van zijn vrouw, die in kadaster-stukken wordt omschreven als “huisvrouw” en “zonder beroep”.

Pag.18: Contact met Bruinsma-groep

Volgens vertrouwelijke gegevens van de Nederlandse politie en Interpol behoorde zowel Vane als de Volendammer tot de groep rondom de in 1991 vermoorde drugsbaron Klaas Bruinsma. De Volendammer heeft verschillende processen-verbaal gehad wegens onder meer mishandeling, overtreding van de opiumwet en overtreding van de vuurwapenwet. In 1983 trof de politie bij hem thuis onder meer een schiet-ballpoint aan en werd hij aangehouden in het bezit van 2.250 kilo Libanese hasj. Vane, eveneens actief in de handel in verdovende middelen, was onder meer in 1981 betrokken bij de overval op een benzine-station in Amsterdam. Begin november werd Vane vermoord. Zijn verkoolde lijk werd aangetroffen in een uitgebrande auto in een recreatiegebied bij Spaarnwoude. De politie vermoedt dat het gaat om een afrekening in het criminele milieu. Een 39-jarige verdachte uit Hoofddorp, die vorige maand werd aangehouden, is inmiddels op vrije voeten.

Bij de witwastransacties, die Nusse Brink verrichtte voor Vane, werd de sleutel gevormd door contante stortingen bij de Kas Ass op de rekening van de geheimzinnige maatschappij Seacat, gevestigd op het kanaaleiland Jersey. Seacat was verreweg de grootste cliënt van Nusse Brink en had bij het faillissement een effectenpositie van ongeveer 30 miljoen gulden. Directeur R. Nusse van Nusse Brink, gevolmachtigde van Seacat, wil tot nu toe niet onthullen wie er achter Seacat zit, ondanks herhaalde vragen van de rechter-commissaris in het faillissement en de curator. De fiscalist L. Biesbrouck, die Vane als cliënt bij Nusse Brink aanbracht en bij de commissionair de salaris-administratie deed, heeft zich tijdens een rechtzaak laten ontvallen dat Nusse zelf Seacat heeft opgericht.

Tussen Vane en Nusse Brink ontstond deze zomer een conflict, omdat de directie transacties zou hebben verricht zonder medeweten van de cliënt. Nusse tekende uiteindelijk een schuldbekentenis van 1,7 miljoen gulden. Ook in het geval van de Volendamse handelaar zou Nusse Brink buiten medeweten van de klant transacties hebben gedaan, zo blijkt uit het rapport van het controlebureau. “Gezien de mededeling van een der cliënten (naam van vrouw van Volendammer, red.) aan dhr. Harbrink Numan (tijdelijk bewindvoerder, red.), ..., wordt een aantal van de voor cliënten gedane affaires betwist”, schrijft het controlebureau.

Enkele dagen geleden heeft de politie huiszoeking gedaan bij de drie voormalige directeuren-eigenaren van Nusse Brink. Rechercheurs van de afdeling Fraude van de centrale recherche namen administratie in beslag op drie adressen, twee in Amsterdam en één in Heerhugowaard. Gezocht werd vooral naar volmachten die de cliënten Vane en Seacat hebben afgegeven aan directeur Nusse. Ook andere stukken die betrekking hadden op Seacat zijn niet aangetroffen in de administratie.

Het gerechtelijk vooronderzoek richt zich volgens justitie op verduistering en bedrieglijke bankbreuk. De verduistering heeft betrekking op een dollarobligatie van een klant die door Nusse Brink is verpand. De bedrieglijke bankbreuk slaat op het ontbreken van stukken in de administratie. Witwassen is formeel nog geen onderdeel van het onderzoek. Justitie wil in het belang van het onderzoek geen verdere mededelingen doen.

    • Karel Berkhout
    • Paul Wessels