Nigeria damt rechterlijke macht in

LAGOS, 23 DEC. De militaire regering van Nigeria heeft tien decreten uitgevaardigd die de rechterlijke macht volledig ondergeschikt maken aan de regering. De hoop van veel Nigerianen op een spoedige overgang naar de democratie is hiermee de bodem ingeslagen.

Volgens burgerrechtenorganisaties bewijzen de decreten dat generaal Abacha evenmin als zijn voorgangers de bedoeling heeft een democratisch bestel te vestigen. Een van de decreten verbiedt rechtbanken uitspraken te doen over alle decreten die sinds 1984 zijn afgekondigd door militaire regeringen. De geldigheid van deze decreten kan daardoor nooit meer worden aangevochten. Een van de meest verafschuwde decreten, van kracht sinds 1984, staat de regering toe familieleden van gezochte personen te arresteren en verdachten zes weken lang vast te houden zonder aanklacht of proces.

Generaal Abacha schiep bij zijn machtsovername vorige maand aanvankelijk hoge verwachtingen door een aantal vooraanstaande voorvechters van de democratie, onder wie de mensenrechtenadvocaat Olu Onagoruwa, op te nemen in zijn regering. Een andere bekende advocaat klaagde Onagoruwa en Abacha gisteren aan bij een hooggerechtshof in Lagos om de nieuwe decreten ongeldig te laten verklaren. (Reuter, AP)