Kamer wil opheldering cijfers Ritzen

ROTTERDAM, 23 DEC. De PvdA wil opheldering van minister Ritzen (onderwijs) over de bedragen die zijn gemoeid met de sanering in het hoger beroepsonderwijs eind jaren tachtig. Aanleiding is een publikatie in het Nederlands Juristenblad van 16 december, waarin wordt gesteld dat de Algemene Rekenkamer de Tweede Kamer verkeerde cijfers zou hebben gepresenteerd.

Volgens de publikatie in het juristenblad zou in een niet gepubliceerd rapport van de Rekenkamer de sanering ten minste 347 miljoen gulden duurder zijn geraamd dan was verwacht. Van dit bedrag zou echter geen melding zijn gemaakt in het uiteindelijke verslag aan de Kamer. Volgens auteur W. Jansen heeft de Rekenkamer de Tweede Kamer 'bedrogen'.

Het PvdA-Kamerlid T. Netelenbos noemt het artikel in het Nederlands Juristenblad “zorgwekkend”. “Als ons inderdaad verkeerde cijfers gepresenteerd zijn, dan is dat ernstig”, aldus Netelenbos. “Na het Kamerreces zal ik de onderwijscommissie voorstellen de bedragen te laten uitrekenen door de commissie rijksuitgaven.” De commissie rijksuitgaven is in dienst van de Tweede Kamer en kan het rapport van de Rekenkamer controleren. Het is aan de Kamer om uit die berekeningen conclusies te trekken.

Volgens de publikatie in het Nederlands Juristenblad zouden de hogere saneringskosten zijn veroorzaakt doordat ongeveer vijfhonderd docenten boven de vijftig zich aanmeldden voor een wachtgeldregeling, terwijl maar op enkelen was gerekend.