Grafiek: Kinderzorg (maandelijkse kosten van tienjarig kind in gezin met totaal netto inkomen van f 3266,-)

Kinderen vergen een flinke investering: in een doorsnee gezin kost het oudste kind ruim vijfhonderd gulden per maand. Ongeveer de helft van dat bedrag gaat op aan extra woonlasten, energie en voeding. De kinderbijslag dekt de totale kosten voor nog geen derde.

Dit cijfervoorbeeld, opgesteld door het Nederlands Instituut voor Budgetonderzoek (NIBUD), gaat uit van een gezin met één kind van tien jaar en een inkomen onder de ziekenfondsgrens. Volgens het NIBUD is elk volgend kind goedkoper: eten wordt relatief voordeliger en kleding kan opnieuw worden gebruikt. Daarnaast ontvangt een gezin voor het tweede kind een hogere kinderbijslag.

Naarmate het gezinsinkomen stijgt, nemen de uitgaven voor de kinderen toe. De familie gaat niet alleen duurder wonen, maar besteedt ook beduidend meer geld aan dure kleding, cadeaus en recreatie. Echt duur worden de kinderen pas als ze gaan studeren. De studiefinanciering in Nederland zal de komende jaren minder gunstig worden. Veel gezinnen anticiperen daarop en zetten vast wat geld opzij.

    • Roald van der Linde