FNV-bond haakt af bij reorganisatie GAK en BV's

DEN HAAG, 23 DEC. Met drie van de vier vakbonden hebben de werkgevers van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) en de bedrijfsverenigingen (BV's) een akkoord bereikt over de reorganisatie in deze sector. Dit akkoord houdt onder meer in dat in elk geval tot 1 april 1995 geen gedwongen ontslagen zullen vallen.

Bij het GAK en de bedrijfsverenigingen verdwijnen 5.500 van de 17.500 banen. Tot nu toe dreigde voor ongeveer 1.650 werknemers gedwongen ontslag. De grootste vakbond in de sector, de Dienstenbond FNV, kan zich niet vinden in het onderhandelingsresultaat. Daarin zitten namelijk geen afspraken over arbeidstijdverkorting, laat staan over een vierdaagse werkweek, zoals de Dienstenbond FNV had gewild. De bond vreest dat er te weinig garanties zijn om ook na 1 april 1995 gedwongen ontslagen te vermijden. De FNV-bond gaat nu zijn achterban raadplegen. Bestuurslid H. Gorter sluit niet uit dat bij het GAK en de bedrijfsverenigingen, de uitvoerders van de werknemersverzekeringen, acties zullen worden gevoerd. “Maar het zullen geen acties worden waar de cliënten last van hebben.”

Volgens Gorter viel er met de werkgeversorganisatie, de Kring van Directeuren van Bedrijfsverenigingen, niet te praten over een vierdaagse werkweek. Ook een afspraak om zonodig te zijner tijd de werkweek van 38 naar 36 uur terug te brengen, bleek niet mogelijk.

De Kring heeft met de Dienstenbond CNV, de Unie BLHP en de VHP wel andere maatregelen afgesproken om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Zo komt er een eenmalige algemene vertrekregeling voor 59-jarigen, die wordt gefinancierd door de bestaande CAO open te breken en de afgesproken loonsverhogingen niet uit te betalen. De 57kunnen ook vervroegd uittreden mits hierdoor voor een overtollige collega een arbeidsplaats vrijkomt. Voor 55-jarigen wordt per individu of per groep nagegaan of zij vervroegd kunnen uittreden.