Bos en hout op papier

Er bestaat in Nederland op het gebied van bos en hout een veelheid aan tijschriften, variërend van het eerbiedwaardige Nederlands Bosbouw Tijdschrift, het wetenschappelijke maandblad van de Koninklijke Nederlandse Bosbouwkundige Vereniging tot de Houtspiegel, het Bulletin van de Vereniging van Houtconstructeurs (of heet het blaadje Rekenhoutje/Rekenfoutje - dat is aan deze low budget uitgave niet af te lezen). Een kleine rondgang.

De Bos en Hout Berichten, een uitgave van Stichting Bos en Hout in Wageningen, is breed en gezaghebbend. Bos en Hout wordt voor de helft door de rijksoverheid gesubsidieerd, maar is redelijk onafhankelijk. Aanvankelijk ijverde de stichting (toen nog Stichting Industriehout geheten, alleen voor de papierindustrie, maar sinds vele jaren voor alle hout.) In 'Bos en Hout Berichten' staan alle belangrijke politieke en economische ontwikkelingen, zowel in Nederland als internationaal. Eén actueel onderwerp per aflevering. Verschijnt circa tien keer per jaar. Bos en Hout Nieuws, ook een uitgave van Bos en Hout, is een maandelijks overzicht van interessante nieuwtjes geplukt uit diverse vakbladen.

De Houtwereld, uitgegeven te Rotterdam, is een weekblad voor de houthandel, actief en op de hoogte. Op hetzelfde segment mikt Hout & Toelevering en Vraag en Aanbod.

De Landeigenaar bevat veel bosnieuwtjes die, zoals de naam al zegt, voor eigenaren van land van belang kunnen zijn. Bosbouwvoorlichting is een gratis voorlichtingsblad van het ministerie van Landbouw en Visserij, waarin bosbouwkundige voorlichting staat. Ook gratis en op aanvraag verkrijgbaar is het Heidemij Tijdschrift. Het gaat niet alleen over activiteiten van de Heidemij, maar over van alles wat met landschap te maken heeft. Journalistiek en goed op de hoogte.

Natuur & Milieu is het maandblad van de gelijknamige stichting. Hierin staat af en toe een bosbouwkundig artikel. Eerder politiek dan wetenschappelijk.

Het Boomblad is de tweemaandelijkse uitgave van de voormalige Dorschkamp. Nu dat instituut opgegaan is in het IBN is de taakstelling wat ruimer geworden. Voor een breed, in bomen geïnteresseerd publiek, maar wetenschappelijk verantwoord.

Bomennieuws is van de Boomstichting die zich bezig houdt met het redden van markante bomen en lanen in Nederland. Boomchirurgie en acties vormen een belangrijk onderwerp.

Het Houtblad is het PR-blad van de Stichting Hout te Almere. Schitterend uitgevoerd. Bedoeld voor houthandelaren, houtconstructeurs en architecten. Technisch goed op de hoogte.

Groen en Dendroflora zijn allebei bladen voor echte bomenkenners, waarvan Groen vooral voor kwekers is bedoeld, het gaat in op rassen en cultivars in tuinen en parken.

Tenslotte is Molm het blad van de activisten in de bosbouw. Klein, onregelmatig verschijnend, maar erg leesbaar.

    • Rob Biersma