Vrijheidsalliantie niet achter nieuwe grondwet Z-Afrika

KAAPSTAD, 22 DEC. Het Zuidafrikaanse driekamerparlement van blanken, kleurlingen en Indiërs is vandaag mogelijk voor het laatst bijeen om de eerste non-raciale grondwet goed te keuren.

De conservatieve Vrijheidsalliantie van blanke en zwarte partijen heeft zich ondanks intensieve onderhandelingen, die pas vanochtend vroeg eindigden, niet achter de grondwet geschaard en ook niet toegezegd deel te nemen aan de verkiezingen op 27 april. De Alliantie is echter met de regering en het ANC overeengekomen de besprekingen nog enige tijd voort te zetten. Tot 24 januari kan de grondwet nog worden herzien. Het driekamerparlement zal eventuele wijzigingen goed moeten keuren. (Reuter)