Verkiezingscommissie geeft voorlopige cijfers

De Russische centrale verkiezingscommissie heeft laten weten dat de definitieve uitslag van de parlementsverkiezingen van 12 december niet voor aanstaande zaterdag bekend zal zijn. Hieronder volgen de percentages die volgens de commissie het resultaat zijn van een telling in 224 van de 225 kiesdistricten. Daarnaast volgt het aantal zetels waarover de verschillende partijen volgens cijfers van de regering zullen beschikken.

De zetelverdeling wijkt af van het stemmenpercentage, omdat over de helft van de 450 zetels per district is beslist. Een complicatie is verder dat de regering ongeveer dertig kandidaten die onafhankelijk de verkiezingen zijn ingegaan, als aanhangers van de hervormingsgezinde partij Ruslands Keuze bestempelt. In hoeverre dit terecht is, kan pas worden gecontroleerd als het parlement daadwerkelijk besluiten gaat nemen en de gekozen leden moeten stemmen.