Spaanse bioscopen dicht uit protest tegen filmdecreten

MADRID, 22 DEC. Het Spaanse huis van afgevaardigden heeft gisteren in grote meerderheid de omstreden filmdecreten van de regering González geldig verklaard. Uit protest tegen de maatregelen, die bedoeld zijn om de Spaanse markt te beschermen tegen de vloed aan Amerikaanse films, sloten in Spanje afgelopen maandag vrijwel alle bioscopen hun deuren.

Vooral in kringen van filmdistributeurs en bioscoopeigenaren heeft de nieuwe wetgeving een storm van kritiek los doen barsten. Tot de meest omstreden punten behoort de verplichting voor bioscopen in steden met meer dan 125.000 inwoners om op iedere twee draaidagen van een film buiten de Europese Unie (lees: een Amerikaanse film) minstens een dag een Europese film te vertonen. In de kleinere steden is deze verhouding teruggebracht tot een op drie.

De maatregelen worden door de regering verdedigd als methode om de Spaanse en Europese films een nieuwe stimulans te geven. Critici zien het echter als ordinaire marktbescherming, waarbij de grote vrees bestaat dat het bioscoopbezoek een geweldige klap zal oplopen. De organisatie van Spaanse distributeurs vraagt zich bovendien af in hoeverre een aantal grondwettelijke vrijheden door de filmdecreten in het geding komen. “Het is alsof je boeken wilt kopen van de Amerikaanse auteurs Tom Clancy en Stephen King en je wordt verplicht ook een Spaans verhaal van Cela aan te schaffen”, aldus een van hen in een commentaar op de maatregelen.

Een ander omstreden punt vormt de vergunning voor het nasynchroniseren van films, een in Spanje veel toegepaste praktijk. Een dergelijke vergunning wordt in het vervolg pas afgegeven, als distributeurs kunnen aantonen dat ze met een Europese film meer dan 20 miljoen peseta (circa 280.000 gulden) aan recettes hebben binnengehaald.

De Spaanse Academie van filmkunst, waarin producenten, regisseurs en acteurs in zijn vertegenwoordigd, toonde zich bij monde van voorzitter en acteur Fernando Rey enthousiast over de maatregelen. Rey hoopt dat de wetgeving de Spaanse film als cultuurgoed weer uit het dal zal halen. Uit de meest recente cijfers blijkt dat in Spanje 77 procent van de vertoonde films Amerikaans van makelij is. Slechts negen procent komt van eigen bodem.

    • Steven Adolf