'Simons moet experimenten met inkomen arts toestaan'

ROTTERDAM, 22 DEC. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) moet “soepel” omgaan met voorstellen van ziekenhuizen, verzekeraars en medisch specialisten voor een nieuw honoreringssysteem voor de specialisten. Hij moet regionale experimenten met dat systeem mogelijk maken door wettelijke belemmeringen versneld weg te nemen.

Dat zei de voorzitter van de vaste commissie voor volksgezondheid in de Tweede Kamer, T. Netelenbos, gisteren bij de aanbieding van het honoreringsplan dat in de Rijnmond is ontwikkeld. “Als betrokkenen zelf een redelijke oplossing zoeken, moet Simons zo snel mogelijk het groene licht geven.”

Het voorstel, uitgewerkt in de nota 'Tripartite Perspectief', voorziet in een inkomen voor de specialisten waarvan de hoogte niet langer wordt bepaald door het aantal medische verrichtingen. De specialist krijgt een honorarium dat voor de helft bestaat uit een basisinkomen, waarvan de hoogte per specialisme kan verschillen. De andere helft wordt jaarlijks vooraf vastgesteld op basis van de tussen ziekenhuizen en verzekeraars afgesproken medische 'produktie'.

Het voorstel wordt gesteund door de verzekeraars, de dertien perifere ziekenhuizen en zo'n tachtig procent van de zevenhonderd niet-academische specialisten in de Rijnmond. De ondertekenaars hebben gisteren de Kamercommissie gevraagd de wettelijke belemmeringen weg te nemen voor het voorgestelde honoreringsmodel, zoals de handhaving van het zeer gedetailleerde tarievenstelsel. Ook willen ze dat Simons uitgaat van het honorarium dat de specialisten in 1992 hebben gedeclareerd. Dat was in totaal ruim vierhonderd miljoen gulden meer dan in 1989, het budget dat was afgesproken en waar Simons ook de specialisten die experimenteren voor 1994 aan wil houden.

Het 'Tripartite Perspectief' is een van elf voorstellen waarvoor bij de Ziekenfondsraad erkenning als 'experiment' is aangevraagd. Die erkenning is nodig om in aanmerking te komen voor de faciliteiten die Simons daarvoor in het vooruitzicht heeft gesteld. Begin januari beslist de raad.