Senaat houdt vast aan beroep voor asielzoeker

DEN HAAG, 22 DEC. De Eerste Kamer voert de druk op minister Hirsch Ballin (justitie) op om afgewezen asielzoekers alsnog de mogelijkheid te bieden van een hoger beroep. Dit bleek gistermiddag bij de behandeling van een reeks aanscherpingen van de Vreemdelingenwet in de senaat.

PvdA-senator Mastik-Sonneveldt betichtte Hirsch Ballin van “onzorgvuldig handelen” jegens de rechterlijke macht. Volgens de minister is de rechterlijke organisatie gereed om de stroom nieuwe asielzaken op de vangen. De vice-president van de Haagse rechtbank ontkent dit. “We moeten dus aannemen dat een van beide partijen, om het eufemistisch te formuleren, niet geheel de waarheid spreekt”, aldus Mastik-Sonneveld. “De onzorgvuldige omgang van het ministerie met de rechters is een onbegrijpelijk drama.”

De aanscherpingen van de Vreemdelingenwet hebben onder meer betrekking op het versnellen van de asielprocedures om het opvangsysteem te ontlasten. De belangrijkste maatregel in dat verband is een omstreden voorstel om het hoger beroep te schrappen voor afgewezen asielzoekers die zich tegen dat besluit verzetten.

Het CDA zou vandaag weliswaar voor de nieuwe Vreemdelingenwet stemmen, maar eist als beloning een toezegging van de bewindsman van justitie dat hij met de rechterlijke macht zal zoeken naar een nieuwe vorm van hoger beroep. Alle andere partijen in de senaat hielden in het debat hierover onverkort vast aan een hoger-beroepsfaciliteit voor naar Nederland gevluchte vreemdelingen.

Behalve voor de oppositie-partijen is het schrappen van deze mogelijkheid ook voor de PvdA-fractie een zwaar punt. Hirsch Ballin is afhankelijk van de steun van deze regeringsfractie. Als zes van de zestien sociaaldemocratische senatoren tegen stemmen, is de gewijzigde Vreemdelingenwet van de baan.

De minister heeft vorige week duidelijk gemaakt dat hij de Eerste Kamer haar zin niet zal geven. Kort daarvoor had voorzitter Deetman van de Tweede Kamer hem opgeroepen zijn rug recht te houden. Tezelfdertijd had PvdA-fractieleider Wöltgens de regering voorgehouden dat zij de senaat naar huis moet sturen zodra die weer dwars zou gaan liggen.

Een vreemdeling die in Nederland asiel aanvraagt of een andere verblijfsstatus wil, kan nu naar de Raad van State als eerst Justitie en vervolgens de rechter zijn verzoek hebben afgewezen. De voltallige Eerste Kamer gelooft niets van de tijdwinst waarop Justitie rekent met de wetswijziging. De “asielrechters”, die worden geconcentreerd in Den Haag en vijf nevenzittingsplaatsen, zullen naar verwachting van onder meer de CDA-fractie juist langzamer gaan werken om geen fouten te maken die anders door een hogere instantie kunnen worden rechtgezet. Alleen daarom al is een hoger beroep nodig, vond het CDA.

De verschillende fractiewoordvoerders hielden de minister voor dat iedereen in het circuit van rechtspraak, openbaar ministerie en advocatuur lijnrecht tegenover Justitie staat in deze zaak. “Neemt de minister de rechters wel serieus? Ik heb grote zorgen daarover”, zei CDA-senator Glasz.