Richard Gephardt steunt GATT-akkoord

WASHINGTON, 22 DEC. De leider van de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Richard Gephardt, heeft gisteren gezegd het vorige week bereikte wereldhandelsakkoord in het kader van de GATT (Algemene Overeenkomst over Tarieven en Handel) te steunen.

“Het akkoord zorgt voor verlaging van de importtarieven, beschermt onze intellectuele eigendommen en verschaft markttoegang voor onze dienstensector,” aldus Gephardt. Het Democratische Huislid stemde eerder dit jaar tegen het Noordamerikaans Vrijhandelsverdrag (NAFTA). “Ik heb president Clinton en handelsvertegenwoordiger Kantor ingelicht dat ik van plan ben de wetgeving te steunen als deze aan het Congres wordt voorgelegd.” Volgens Gephardt schiet het GATT-akkoord op verschillende terreinen tekort, waaronder financiële diensten en audiovisuele produkten. Hij onderstreepte dat de VS zich moet inzetten voor de belangen van zijn boeren, werknemers en bedrijven binnen het kader van de GATT-regels. De Amerikaanse president moet de wetgeving met betrekking tot het wereldhandelsakkoord voor 15 april aanstaande aan het Congres voorleggen. (Reuter, AFP)