Rekenkamer laakt toezicht verzekeraars

ROTTERDAM, 22 DEC. De Verzekeringskamer kan te zelfstandig beslissen hoe het toezicht op de verzekeraars wordt uitgeoefend. Het ministerie van financiën moet volgens de Rekenkamer bij wet de verplichting krijgen om het beleid van de Verzekeringskamer regelmatig te evalueren. Bovendien moet de Verzekeringskamer worden verplicht regelmatig inlichtingen te verschaffen over verzekeraars. Dit schrijft de Algemene Rekenkamer in het verslag over december.

Op het toezicht van de Verzekeringskamer op de verzekeringsbranche werd onlangs kritiek geuit, toen bij de levensverzekeringsmaatschappij Vie d'or omvangrijke tekorten aan het licht kwamen. Justitie doet op dit moment een onderzoek bij Vie d'Or naar onder meer fraude en valsheid in geschrifte.

Volgens de Rekenkamer evalueert de minister van financiën het toezicht van de Verzekeringskamer niet systematisch. Intussen “blijven de ministers van financiën en van sociale zaken en werkgelegenheid verantwoordelijk voor hun wettelijke bevoegdheden. Die bevoegdheden hebben niet alleen betrekking op de inhoud van het toezicht, maar dienen ook ter waarborging van een behoorlijke uitoefening van dat toezicht”.

Op vragen van het kamerlid W. Vermeend (PvdA) over het toezichtbeleid van de Verzekeringskamer, zei minister Kok van financiën twee weken geleden alleen dat hij “alle vertrouwen” had in het beleid van de toezichthouder. Vermeend stelde daarop aanvullende vragen, waarop nog geen antwoord is gegeven. De repliek van de minister wordt pas in de loop van januari verwacht.

Vermeend zei vanmorgen in een reactie zich door de Rekenkamer gesterkt te voelen in zijn kritiek. De vaste Kamercommissie van financiën zal na de antwoorden van Kok met de minister van gedachten wisselen over de zaak Vie d'Or en mogelijke consequenties voor het toezicht op de verzekeringsbranche. Het antwoord op de vraag of de door de Rekenkamer gewenste wettelijke regeling gewenst is, hangt voor Vermeend vooralsnog van die gesprekken af.