Rabobank: lange rente gaat stijgen

UTRECHT, 22 DEC. De Rabobank verwacht volgend jaar een einde aan de daling van de lange rentetarieven in Nederland. Na eerst nog iets te dalen onder het huidige niveau van 5,75 procent, loopt het rendement op langlopende obligaties tegen het jaareinde weer op tot 6 procent. Dit zei H. Wijffels, voorzitter van de raad van bestuur van Rabobank, gisteren bij de presentatie van de economische prognoses van de bank voor 1994.

Voor de rechtvaardiging van de prognose verwees de Rabo-topman naar Duitsland. De ontwikkeling van de Duitse rentetarieven is volgens hem bepalend voor de Nederlandse rente-ontwikkeling. De Duitse centrale bank, de Bundesbank, zal de kortlopende rentetarieven met dezelfde voorzichtigheid blijven verlagen als dit jaar het geval was. In het verlengde daarvan verwacht Rabo een daling van de korte rentetarieven in Nederland tot 4,5 procent.

De rente op obligaties zal de korte tarieven echter maar kortstondig volgen, om vervolgens weer op te lopen. Reden daarvoor is volgens Wijffels de nog steeds aanwezige inflatoire tendens in Duitsland. Beleggers verdisconteren mogelijke toekomstige inflatie in de rentevergoeding die zij op langlopende obligaties eisen. Met de Duitse verkiezingen voor de deur zou bovendien de Duitse begrotingsdiscipline minder geloofwaardig zijn.

Zolang de Bundesbank de hoop op renteverlagingen levend kan houden, kan de positieve stemming op de Duitse en Nederlandse obligatiemarkten nog aanhouden. De kans is volgens Wijffels echter groot dat buitenlandse beleggers hun verwachtingspatroon voor het beleggen in Duitse en Nederlandse obligaties wijzigen. De verwachte stijging van de dollar speelt daar een rol bij, en ook het recente oplopen van de kapitaalmarktrente in de Verenigde Staten. Omdat veel overheidsobligaties op dit moment in handen zijn van het buitenland, is de kans volgens Rabo aanwezig dat met name Amerikaanse beleggers hun beleggingsportefeuille aanpassen en overstappen naar Amerikaanse obligaties. Die verkopen doen de koersen van Nederlandse obligaties dalen, en verhogen de effectieve rente op de Nederlandse kapitaalmarkt.