Problemen met Van Gogh-uitbreiding

AMSTERDAM, 22 DEC. De Japanse architect Kisho Kurokawa moet mogelijk een nieuw ontwerp maken voor de uitbreiding van het Van Goghmuseum in Amsterdam.

Hij presenteerde in 1991 het halfronde tentoonstellingspaviljoen, dat nu op het Museumplein wordt gebouwd.

Probleem is dat het nieuwe gebouw niet strookt met het herinrichtingsplan voor het plein dat eist dat de zichtlijn tussen het Concertgebouw en het Rijksmuseum gehandhaafd blijft. Volgens een woordvoerster van het Van Goghmuseum brengt de “zichtlijn-problematiek grote restricties met zich mee, die ten koste dreigen te gaan van de schoonheid van het ontwerp. De logische consequentie is dan dat het ontwerp ingrijpend moet worden veranderd.”

Het Van Goghmuseum heeft voor zijn nieuwe paviljoen een schenking van 37,5 miljoen gulden gekregen van de Japan Foundation uit Tokio. De keuze voor een Japanse architect werd bij die donatie niet vereist, maar wel op prijs gesteld. Over de mogelijke wijziging van het ontwerp staat het museum in 'continu contact' met de architect, aldus de woordvoerster. Intussen is een ander probleem voor de komst van het nieuwe tentoonstellingspaviljoen opgelost. Het college van B en W van Amsterdam stemde ermee in een bedrag van 10,7 miljoen gulden te bestemmen voor het verleggen van een riool. Het buizenstelsel ligt op de plek waar het museum wil bouwen.