Oppositie zeer kritisch over Milieuplan

DEN HAAG, 22 DEC. De oppositiepartijen VVD, D66 en GroenLinks, de werkgeversorganisaties, de vakbonden en de milieubeweging hebben forse kritiek op het gisteren verschenen Nationaal Milieubeleidsplan-2.

Van de regeringspartijen wilde alleen de PvdA vanochtend reageren. De partij is “gematigd positief” over het plan maar vindt dat er wel extra inspanningen moeten komen om alsnog de doelstellingen voor de schadelijke stoffen kooldioxide (broeikaseffect) en stikstofoxyden (verzuring) te halen. In het NMP-2 staat dat voor deze stoffen eerder gestelde normen in het jaar 2000 ook met de nieuwe maatregelen niet zullen worden gehaald.

GroenLinks vindt het NMP-2, dat het milieubeleid voor de komende jaren bevat, “leeg en te langzaam”. Volgens de partij maakt het nieuwe plan duidelijk dat het kabinet kiest voor economische groei in plaats van voor het milieu. D66 is “zeer teleurgesteld” en de VVD noemt het “een ambivalent stuk dat nauwelijks antwoord geeft op de doelstellingen die niet gerealiseerd worden”. VVD-woordvoerder Te Veldhuis vindt vooral de energieheffing voor kleinverbruikers die in 1995 zal worden ingevoerd een verkeerde beslissing. Daarmee staat het kabinet met de rug naar de internationale werkelijkheid: het zal een rem op de investeringen in Nederland als gevolg hebben, aldus de VVD.

Kamerlid Tommel (D66) vindt het teleurstellend dat het nieuwe milieuplan geen maatregelen aankondigt tegen het niet halen van bepaalde doelstellingen. “Neem nu het punt van verdroging: met de huidige maatregelen zal 20 procent van het areaal verdroogd gebied in Nederland worden teruggedrongen terwijl de doelstelling 25 procent is. In feite stelt het kabinet hiermee zijn eigen doelstelling bij.” Ook vindt hij dat de energieheffing al in 1994 ingevoerd had moeten worden. “Nu schuift de regering de verantwoordelijkheid door naar een volgend kabinet en dat gaat ten koste van het milieu.”

Volgens de Stichting Natuur en Milieu was het gisteren “een donkere dag voor milieu en natuur”. De milieubeweging vindt het nieuwe plan er een van “losse einden, nader overleg en van nog meer onderzoek”. Natuur en Milieu stelt dat het nog langer uitstellen van een energieheffing, terwijl Nederland de laagste energieprijs van Europa heeft, schandalig is. In het NMP-2 wordt een heffing voor kleinverbruikers in 1995 aangekondigd omdat het duurder maken van energie in Europees verband niet zal lukken.

De werkgeversorganisaties beperken hun kritiek op het NMP-2 vooral tot de energieheffing. VNO en NCW wijzen het invoeren van de heffing “met kracht van de hand”. Dat een aantal doelstellingen van het eerste NMP ook met de nieuwe maatregelen niet worden gehaald komt volgens beide organisaties omdat ze te ambitieus zijn. Het NCOV noemt het “onbegrijpelijk” dat het kabinet denkt “dat Nederland het zich kan permitteren” als enige een energieheffing voor kleinverbruikers in te voeren. Volgens het KNOV is al aangetoond dat de energieheffing tot banenverlies zal leiden. Ook heeft het KNOV er “weinig vertrouwen” in dat de kleinverbruiker wordt gecompenseerd voor de extra energiekosten die hij door de heffing zal maken.

De vakbonden FNV en CNV zijn wel tevreden met het duurder maken van energie in 1995. Het CNV vindt dat eindelijk recht wordt gedaan aan het principe 'de vervuiler betaalt'. Wel stelt de vakbond dat de extra opbrengsten die vrijkomen aan de verbetering van het milieu moeten worden besteed en niet in de “algemene bodemloze put” moeten terechtkomen.

De vertegenwoordigers van de autobranche, de BOVAG en de RAI, zeggen in een reactie dat de overheid milieubeleid en lastenverzwaring door elkaar haalt. Om het autogebruik terug te dringen wordt de benzineaccijns tot aan het jaar 2000 met 20 cent per liter verhoogd. Ook zal de motorrijtuigenbelasting voor auto's die op LPG rijden met 200 à 250 gulden worden verhoogd. Volgens BOVAG en RAI moet de oplossing worden gezocht in het verbeteren van de infrastructuur en niet door de burger hogere lasten op te leggen.

De milieuorganisatie Greenpeace verwijt het kabinet dat de nieuwe maatregelen weinig doortastend zijn. “Vergeefs is gezocht naar bijdragen in het milieuplan over kernenergie, de uitbreiding van Schiphol, de uitbreiding van de Rotterdamse haven en de boringen op de Waddenzee”, aldus Greenpeace.