Olivetti leidt Russische militairen op tot manager

ROME, 22 DEC. Ongeveer zestienduizend officieren en onderofficieren van het Russische leger zullen de komende jaren onder leiding van het Italiaanse computerbedrijf Olivetti worden omgevormd tot managers die zich moeten kunnen bewegen in een markteconomie.

Olivetti heeft gisteren een akkoord gesloten met de Europese commissie over deze stoomcursus management voor Russische officieren. De omscholing wordt gegeven in het kader van de bijstand voor de omvorming van de wapenindustrie in Rusland. Met het contract is een bedrag gemoeid van ongeveer 32 miljoen gulden.

“Het is een van de meest ambitieuze projecten die ooit zijn bedacht en gefinancieerd door de Westerse wereld om bij te dragen tot de omvorming van het Russische industriële apparaat en de vorming van een managementstructuur die de overgang naar de markteconomie kan leiden,” zei Carlo De Benedetti, de president van Olivetti. Hij voegde daaraan toe dat de omscholing van officieren Rusland in staat moet stellen om het beschikbare kader in het land beter te gebruiken.

De deelnemers aan de cursus zullen het Russische leger verlaten, als een onderdeel van de Oost-Westakkoorden om de omvang van de strijdkrachten terug te brengen.

Verspreid over Rusland zullen vijftien opleidingscentra worden opgezet, waar de officieren en onderofficieren een managementcursus van zes maanden krijgen. De opleiding voorziet ook in een korte cursusperiode in West-Europa. Het contract geldt voor drie jaar.

De vierhonderd docenten die worden gebruikt in de cursus, zullen onderwerpen behandelen die variëren van marketing, financieel beheer en planning tot macro-economie en economisch recht.

Olivetti heeft de leiding over dit project. Van Italiaanse zijde wordt hieraan ook deelgenomen door de managementschool van Fiat. Verder zijn het Franse bedrijf Thompson-Sodeteg en het Duitse Gopa erbij betrokken.

    • Marc Leijendekker